Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Octopost

octopost 38
Ouderkamer
Het was een fantastisch jaar in de Ouderkamer met veel
interessante thema’s en bijzondere gasten. Er zijn veel mooie gesprekken gevoerd en ik hoop dat ouders veel van elkaar hebben geleerd. Ik wil bij deze alle ouders bedanken die het afgelopen
jaar in de Ouderkamer zijn geweest om deel te nemen aan een of
meerdere bijeenkomsten of zelf een thema hebben verzorgd.
BEDANKT
Hopelijk zie ik jullie volgend schooljaar weer iedere
woensdagochtend in de Ouderkamer. Ik verheug me er nu al op.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 10 september. Dan kletsen
we gezellig bij onder het genot van een kopje koffie of thee.
Met vriendelijke groetjes,
Caroline van Lith
Coördinator van de Ouderkamer

Een heleboel verjaardagen
In de maand augustus en september zijn er veel kinderen jarig.
Alvast GEFELICITEERD met jullie verjaardag.
01-08 Jevayro Rijsenburg
02-08 Elisa Nessengue
02-08 Generell Dekker
02-08 Vainqueur Makonda
03-08 Dee-Lan Pinedo Santana
05-08 Haira Inesia
06-08 Bilqis Barrie
11-08 Chequell Bakboord
11-08 Jerry Bah
11-08 Shaminee Balyn
13-08 Eliana Rosario Couto Martins
13-08 Juelson Adamus
19-08 Marlis Makonda
21-08 Eljoenai Patty
21-08 Sara Jannink
22-08 Imane Tamouh
25-08 Benjamin Martina
25-08 Boba Houthoff
28-08 Emilton Reigina
01-09 Jaoued Hattit
03-09 Madya Da Silva
05-09 Abdul-Mokhir Javaid
06-09 Dyvaino Vreugd
06-09 Mateo Vukoje
06-09 Mathilda van de Kolk
07-09 Amar El Sabagh
09-09 Jelilah Mahulette
09-09 Qwinten Marchena
12-09 Sewal Dogan
13-09 Babak Abilov
14-09 Quishaydrion Rombley
15-09 Valentino Nikolic
19-09 Nany Thielman
28-09 Furginie Conep
28-09 Joseph Fusaro

Na de vakantie start lezen met ouders in groep 3
De ouders met kinderen in groep 1-2 zijn al bekend met de inloop.
Het is een gezellig en leerzaam startmoment van de dag voor uw
kind en u. Vanaf volgend schooljaar is er ook een “inloop” voor
de ouders van groep 3. Ook nu krijgt u de gelegenheid om samen
met uw kind de dag te starten. Alleen staan er geen spelletjes
op tafel, het is nu de bedoeling dat u samen met uw kind gaat
lezen. Op andere scholen die hiermee al ervaring hebben is
namelijk gebleken dat de leesontwikkeling van de kinderen dan
op een positieve manier gestimuleerd wordt. En dit leidt tot
goede resultaten! Alle ouders met kinderen in groep 3 worden
dan ook van harte uitgenodigd om iedere dag van 8.30 – 8.45 uur
met hun kind te komen lezen.

Goed Beter Best en de Ouderkamer
Tijdens de laatste bijeenkomst van dit schooljaar in de
Ouderkamer was het weer gezellig druk. We hopen dat er dankzij
deze bijeenkomst een heleboel ouders gaan deelnemen aan de
Ouderraad of gaan meehelpen op school als hulpouders.

Bedankje voor de hulpouders
Op onze school zijn er een heleboel ouders die gedurende het schooljaar meehelpen met allerlei activiteiten. En daar zijn
we heel blij mee. Want dankzij uw hulp kunnen de kinderen
allerlei leuke dingen doen.
Afgelopen woensdag zijn de hulpouders in het zonnetje gezet,
maar ook in de Octopost willen we alle ouders nogmaals hartelijk bedanken voor de hulp. Wij hopen dat u ook volgend jaar meehelpt
met allerlei activiteiten.

BSN activiteiten na de zomervakantie
Ook na de vakantie zijn er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Hieronder vindt u het programma.
1E PERIODE
Sport en fun mini
Groep 1-2 13:30-14:30
Do 11 sep / do 18 sep & do 25 sep
Peuter gymzaal
Sportief Capelle

Superchefs cold
Groep 3-4 13:30-15:00
Ma 8 sep / 15 sep / 22sep / 29 sep / 6 okt / 13 okt
Aula
Beware

Lekker schaken leren
Groep 5-6 13:30-15:00
Wo 10 sep / 17 sep / 24 sep 1 okt / 8 okt / 15 okt
Ouderkamer
Schaakclub

Freerunning
Groep 7-8 13:30-15:00
Ma 8 sep / 15 sep / 22 sep / 29 sep / 6 okt / 13 okt
Peuter gymzaal
Beware

Afscheidsmusical
De afscheidsmusical van groep 8 was een groot succes. Iedereen
heeft er enorm van genoten.

Zomervakantie!
Wij wensen iedereen een goede en fijne vakantie!
Tot ziens op …
Maandag 1 september

octopost 37
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 16 juli
Thema: Goed Beter Best 2.0 & gezellige afsluiting
van het schooljaar.
Deze ochtend komt Salima Elkebir, docent van de
Goed Beter Best 2.0 cursus, voorlichting geven over deze
cursus. Zij zal vooral het belang uitleggen van taal en ouderbetrokkenheid. We hopen dat er door deze voorlichting ook volgend schooljaar genoeg ouders mee willen doen aan deze boeiende
en leerzame cursus.
Na deze voorlichting is er tijd om het schooljaar gezellig af
te sluiten met koffie of thee en een praatje over de vakantie.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur

Boeken van de Schoolbibliotheek
Volgende week is de laatste mogelijkheid voor de kinderen om
hun bibliotheekboeken op school in te leveren. De kinderen nemen
alle boeken mee naar school en deze zullen in de klassen door de bibliotheekouders worden opgehaald.

Een nieuw schoolgebouw???
Helaas, dat zit er niet in. Maar er gaat wel het een en ander veranderen. In week 33 (4e week van de zomervakantie) zal er
gestart worden met het vervangen van kozijnen en radiatoren in
een aantal klaslokalen. Aangezien helaas niet alle werkzaamheden
in de vakantie kunnen plaatsvinden, zal er ook in het nieuwe schooljaar gewerkt worden.Er zal overlast zijn, dat kan niet
anders, maar we krijgen er ook een mooie school voor terug. De buitenkant van de school wordt geverfd en we krijgen overal dubbel glas. De plafonds in de lange gang en in de gang bij de kleuters worden vervangen. En er komen nieuwe radiatoren en vensterbanken.
We doen ons best om u goed en tijdig te informeren. Heeft u vragen, kom dan gerust even langs.

Gymrooster nieuwe schooljaar
Het gymrooster voor het volgende schooljaar is bekend.
Hier kunt u lezen op welke dagen uw kind gym heeft.
Maandag
08.30 – 09.15 uur Groep 8
09.15 – 10.00 uur Groep 5
10.00 – 10.45 uur Groep 4
10.45 – 11.30 uur Groep 3
Donderdag
08.30 – 09.10 uur Groep 4
09.10 – 09.50 uur Groep 5
09.50 – 10.30 uur Groep 3
10.30 – 11.15 uur Groep 7
11.15 – 12.00 uur Groep 6
Vrijdag
08.30 – 09.15 uur Groep 7
09.15 – 10.00 uur Groep 8
10.00 – 10.45 uur Groep 6

Kennismaken in de nieuwe groep
Op donderdag 17 juli gaan alle leerlingen kennis maken
met hun nieuwe juf en/of meester van 12.00 tot 13.00 uur.

De laatste schoolweek
Volgende week is het voor alle kinderen de laatste schoolweek.
Nog een weekje naar school en dan kan iedereen genieten van
6 weken vakantie. Voor de kinderen in groep 8 is volgende week natuurlijk extra speciaal, omdat zij afscheid nemen van onze
school. Gelukkig hebben zo nog een heleboel leuke dingen in het vooruitzicht, met als hoogtepunt de afscheidsmusical op donderdag.
Groep 8, heel veel succes en plezier in deze laatste week!

De laatste schooldag
Volgende week vrijdag, 18 juli, is de laatste schooldag van dit schooljaar. Alle kinderen mogen die dag om 12.00 uur al lekker naar huis om van de vakantie te genieten.
octopost 36
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 9 juli
Thema: Vakantie
Ivy Lourens, buurtmoeder, komt dit keer op bezoek in de
Ouderkamer met het themakoffertje Vakantie. Een leuk thema
zo vlak voor de zomervakantie. Samen praten we hierover en
wisselen ervaringen en verhalen uit. Het wordt een gezellige
ochtend, waarin we elkaar wat nog beter leren kennen.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur.

Schoolbibliotheek
Volgende week is de schoolbibliotheek gesloten.

Bijzondere dagen schooljaar 2014-2015
In de kalender van volgend schooljaar zijn 3 studiedagen en
3 studiemiddagen opgenomen.
• donderdag 25 september : studiemiddag
• maandag 3 november 2014 : studiedag
• woensdag 18 februari 2015 : studiedag
• woensdag 25 maart 2015 : studiemiddag
• dinsdag 2 juni 2015 : studiemiddag
• woensdag 24 juni 2015 : studiedag

Ook zijn er 3 roostervrije dagen
• donderdag 27 november 2014
• dinsdag 27 januari 2015
• woensdag 10 juni 2015
Bij een studiemiddag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en bij
een studiedag en een roostervrije dag is de school de hele dag gesloten. De laatste roostervrije dag ( woensdag 10 juni) kan eventueel als lesdag ingezet worden. Mocht zich gedurende het schooljaar een calamiteit voordoen (b.v. de kachel is kapot
terwijl het 10 graden vriest) waardoor er die dag geen les
gegeven kan worden, dan zal deze dag vervangen worden door
woensdag 10 juni. Op deze manier krijgen de kinderen toch
940 uur les per jaar.

Kennismaken in de nieuwe groep
Op donderdag 17 juli gaan alle leerlingen kennis maken
met hun nieuwe juf en/of meester van 12.00 tot 13.00 uur.

Zomerfeest 11 juli 2014
Op vrijdag 11 juli is hebben we het zomerfeest. Op deze dag
zijn er verschillende workshops waar de kinderen aan kunnen
meedoen. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor de ochtendpauze en een lunchpakket voor tussen de middag.
Bij mooi weer is er ‘s middags een waterfestijn. De leerlingen
kunnen die dag een zwembroek of zwempak onder hun kleding
aantrekken naar school, zodat ze snel zijn uitgekleed.
Na afloop mogen de kinderen niet meer de school in, maar gaan
ze (nat) naar huis! Bij regen en kou gaat het waterfestijn
niet door en gaan de kinderen in de klas gezellige dingen doen.
Iedereen is dus om 13.30 uur uit!

octopost 35
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 2 juli
Thema: Geluk en Gelukkig zijn
Elk jaar geeft Hans Eijkmans in groep 8 een les over geluk en gelukkig zijn. Dezelfde les geeft hij deze ochtend in de
Ouderkamer. Samen maken we opdrachten en praten over dit
interessante thema. Het wordt een leuke en leerzame ochtend
waarin we onszelf en elkaar beter leren kennen.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur

Huiswerkschema
Groep 6 Maandag Toets verkeerskrant.
Woensdag Nieuwsbegrip woorden.
Vrijdag Toets Natuur H 4.
Groep 7 Maandag Spelling blad 10 inleveren.
Dinsdag Toets verkeer.
Toets Engels.
Vrijdag Nieuwsbegrip woordenschat.
NT2 Maandag 10 minuten lezen.
Dinsdag 10 minuten lezen.
Woensdag 10 minuten lezen.
Donderdag 10 minuten lezen.
Vrijdag 10 minuten lezen.

Schoolbibliotheek
Volgende week is de schoolbibliotheek geopend. De kinderen
nemen op de volgende dagen hun bibliotheekboeken mee naar
school om ze te ruilen:
Maandag: Groep 7 en 8
Dinsdag: Groep 4, 5 en 6
Woensdag: Bibliotheek gesloten
Donderdag: Groep 1/2 a, 3 en de NT2 klas
Vrijdag: Groep 1/2 b en 1/2
Let op! Dit is de laatste keer voor de zomervakantie
dat de kinderen boeken kunnen lenen.

Eetmomenten op school
Uit gesprekken met ouders blijkt dat er verwarring bestaat
over de invulling van de eetmomenten op school.
Gedurende de schooldag zijn er 2 eetmomenten voor de
kinderen : rond 10 uur en rond 12 uur. Het is de bedoeling
dat de kinderen rond 10 uur fruit, een gezonde koek of iets
anders eten en wat drinken. Voor het 2e moment kunt u het
beste 1 boterham en iets te drinken meegeven.
Na schooltijd kunnen ze dan thuis lunchen. Het is dus niet
de bedoeling dat u een complete lunch meegeeft voor 12 uur.
De tijd ( 15 minuten) is daar te kort voor.

Inzameling Lege Flessen
De lege flessen actie is een succes. We hebben al €35,75
opgehaald en de lege flessen blijven nog steeds binnenkomen.
Dus we gaan gewoon door tot de zomervakantie!
Op woensdag 2, 9 en 16 juli kunnen de kinderen nog steeds lege statiegeld flessen inleveren op school.

Jarigen in Juli
Deze kinderen zijn in maand juli jarig. Van harte gefeliciteerd!
01-07 Abdifatah Mahad Mohamed 17-07 Sheeny Warner
01-07 Alina Hashimi 18-07 Layla Hoover
01-07 Mohamed Mahad Mohamed 22-07 Idriss Tamouh
01-07 Shenaya Bergsma 23-07 Safrata Bah
12-07 Lavy Ramos Monteiro Silva Lopes 30-07 Dan-Lee Pinedo
12-07 Romaissa Djema 30-07 Jurriviella Sluis
13-07 Mariano Mahulette 31-07 Donjéla Noÿa
15-07 Naomi Paays

octopost 34
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 25 juni
Thema: Plantenbakken knutselen voor de speelplaats
We maken deze ochtend plantenbakken voor de speelpleinen.
We gaan lekker met z’n allen aan de slag om onze school nog gezelliger te maken. We mogen gebruik maken van het Natuur/Technieklokaal en daar kunnen we naar hartenlust zagen, schilderen, timmeren etc. Alle materialen zijn aanwezig.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 8.45 uur - Einde: 10.15 uur.

Huiswerkschema
Groep 7 maandag 23 juni Toets Aardrijkskunde blok 5
woensdag 25 juni Werkstuk inleveren!
vrijdag 27 juni Woordenschat Nieuwsbegrip af.
NT2 groep maandag 23 juni 10 minuten lezen
dinsdag 24 juni 10 minuten lezen
woensdag 25 juni 10 minuten lezen
donderdag 26 juni 10 minuten lezen
vrijdag 27 juni 10 minuten lezen

Schoolbibliotheek
Volgende week is de schoolbibliotheek gesloten.

Problemen met de telefoon
Door de werkzaamheden op “Wergeland” is er afgelopen dinsdag
een telefoonkabel doorgesneden. Daardoor was de school 17 juni telefonisch niet bereikbaar. We hopen dat dit niet teveel
problemen heeft veroorzaakt. Onze excuses daarvoor. In ieder
geval bedankt voor uw begrip. Gelukkig is het probleem al weer verholpen en kan iedereen de school bellen!

Inzameling Lege Flessen
Denkt u aan het inzamelen van lege statiegeldflessen!
Aanstaande woensdag, 25 juni, is de laatste keer dat de
flessen worden opgehaald in de klas. Van het geld dat de
school hiermee ophaalt kan de Ouderraad wat extra’s aanschaffen
voor de kinderen en de school. Totaal is er nu €35,75 opgehaald.
We hopen natuurlijk dat er nog meer geld opgehaald gaat worden.

Lakens voor het zomerfeest
Op vrijdag 11 juli is het zomerfeest. Die dag willen we
gezellig met alle kinderen gaan picknicken. Daarom willen we
vragen of alle kinderen van thuis kleden mee wil nemen, zodat iedereen die dag lekker op de grond kan zitten. De kinderen
kunnen de (picknick)kleden meenemen naar hun eigen klas, zodat
de meesters en juffen de kleden kunnen verzamelen.
Commissie Zomerfeest