Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Octopost

octopost 28
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 23 april
Thema: Bureau Jeugdzorg, AMK en Kindertelefoon
Petra van de Sande, schoolmaatschappelijk werkster, geeft deze ochtend algemene informatie over Bureau Jeugdzorg, de
Kindertelefoon en Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
Natuurlijk is er ook genoeg tijd en ruimte om vragen te stellen.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur

De schoolbibliotheek
Volgende week is de schoolbibliotheek een aantal dagen geopend. De kinderen nemen op de volgende dagen hun bibliotheekboeken mee naar school:
Maandag: Bibliotheek gesloten
Dinsdag: Bibliotheek gesloten
Woensdag: Groep 4, 5 en 6
Donderdag: Groep 1/2 a, 3 en de NT2 klas
Vrijdag: Bibliotheek gesloten i.v.m. Koningsspelen

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 18 april en maandag 21 april zijn alle kinderen vrij
van school! Tot dinsdag.

Ouderbijdrage en Schoolreisje
Gelukkig hebben een heleboel ouders ondertussen betaald voor
het schoolreisje. Dat betekent dus dat er veel kinderen mee
kunnen op schoolreisje.

Ouderbijdrage in de Ouderkamer
Op woensdag 14 mei is er in de Ouderkamer een speciale
bijeenkomst. Sandra van der Rest, directeur, en Nelson Salomé, voorzitter van de Ouderraad, komen die ochtend informatie geven
over de Ouderbijdrage van school. U kunt die ochtend natuurlijk
ook uw vragen stellen over de Ouderbijdrage.

Lentefeest op school
Donderdag 17 april hebben we op school het Lentefeest gevierd
met een heerlijk Lente-ontbijtje. Hieronder ziet u wat foto’s van deze leuke dag.
octopost 27
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 16 april
Thema: Buurmoeders
Ada Veth, coördinator van de buurtmoeders, geeft deze ochtend informatie over de Buurtmoeders. Wie zijn zij, wat doen zij in
de wijk en wat kunnen zij voor u betekenen? Naast alle cursisten
van de Goed Beter Best 2.0 cursus zijn ook alle andere ouders
van de Octopus van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
deze bijeenkomst.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur

Lentefeest
Op donderdag 17 april 2014 vieren de kinderen het lentefeest
op school. Er wordt voor ontbijt gezorgd. Kinderen die een
gekookt ei lekker vinden moeten dat zelf meenemen. Ze moeten
wel brood meenemen voor de gewone pauze.
werkgroep lentefeest

Lente op de Octopus
De lente is weer begonnen en dankzij een aantal ouders is de
school in lentesferen gebracht. De ramen zijn prachtig versierd!

Huiswerkschema
Groep 5 Donderdag 17 april rekenen: klok stencil
Groep 7 Maandag 14 april Spelling Werkblad 9
Donderdag 17 april Nieuwsbegrip woordenschat
Nt2 Maandag 14 april 10 min lezen
Dinsdag 15 april 10 min lezen
Woensdag 16 april 10 min lezen
Donderdag 17 april 10 min lezen

De schoolbibliotheek
Volgende week is de schoolbibliotheek geopend. De kinderen nemen
op de volgende dagen hun bibliotheekboeken mee naar school:
Maandag: Groep 7 en 8
Dinsdag: Bibliotheek gesloten
Woensdag: Groep 4, 5 en 6
Donderdag: Groep 1/2 a, 3 en de NT2 klas
Vrijdag: Groep 1/2 b en ½ c

Handtekeningenactie
Een tijdje terug ben ik een handtekeningenactie gestart om
het stukje land naast het kleuterplein door de gemeente te
laten opruimen en/of opknappen. Ik heb inmiddels met de gemeente gesproken. Zij hebben gezegd hier voorlopig niets aan te kunnen veranderen of verbeteren, omdat het grasveld naast de school
eerst helemaal wordt aangepakt en opgehoogd. Dus we zullen
gewoon even moeten afwachten. Iedereen die al een handtekening
heeft gezet, hartelijk bedankt.
Lisanne

Bruggen Bouwen
We hebben dit jaar een fantastisch nieuw natuur- en
technieklokaal. Dankzij onze supervrijwilligers Meester Hans en Meester Kors kunnen alle groepen daar terecht voor hele leuke en interessante natuur- en technieklessen. Zo hebben de groepen
5 t/m 8 laatst hele mooie bruggen gebouwd van papier.

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag was het dan voor zover voor de
groepen 7/8 Schoolvoetbal!!! Wat boften we met het mooie weer
en wat hebben alle kinderen hard hun best gedaan. Helaas zijn
zowel de meisjes als de jongens niet door naar de finale!! Heel jammer. Volgend jaar beter.
Heel goed gedaan allemaal en bedankt voor alle aanmoedigingen
van alle ouders en coaches!!

Goede Vrijdag en Pasen
Volgende week vrijdag 18 april en maandag 21 april zijn
alle kinderen vrij van school!

UITNODIGING LENTE-ONTBIJT
Op donderdag 17 april vieren alle kinderen het Lentefeest op
school. Ook voor de ouders is er die ochtend een gezellig lente-ontbijtje geregeld!
De Ouderraad nodigt alle ouders uit om op donderdag 17 april
naar de Koffiekamer te komen en daar met z’n allen een lekker ontbijtje te eten. De Ouderraad zorgt voor (een beperkt) aantal broodjes, beleg en drinken.
Omdat we niet weten hoeveel ouders er die ochtend komen, willen
we u vragen om zelf ook iets lekkers mee te nemen voor het ontbijt. Zoals bijvoorbeeld koekjes, een sapje of iets zoets. Op die
manier is er genoeg voor iedereen!
De koffiekamer is geopend van 8.30 tot 11.00 uur. U kunt dus gedurende de ochtend even binnenkomen voor een broodje en wat gezelligheid.

octopost 26
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 9 april
Thema: “Jongens en Meisjes”
Tijdens deze bijeenkomst werkt Ivy Lourens, Buurtmoeder,
met het themakoffertje “Jongens en Meisjes”. Dit
voorlichtingspakket over sekseverschillen heeft als doel
ouders inzicht te geven in het ontstaan van deze verschillen
en hen bewust te maken van de invloed die zij daarbij uitoefenen.
Deze ochtend krijgen ouders informatie over dit onderwerp en
worden zelf uitgenodigd om eigen ervaringen te delen met andere ouders.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur

Betalen Ouderbijdrage voor het Schoolreisje – Laatste kans
Als u niet (op tijd) betaald, kan uw kind op woensdag 28 mei
niet mee op schoolreisje en krijgt uw kind die dag les op school.
U heeft nog 1 mogelijkheid tot het betalen van de ouderbijdrage. Maandag 7 april wordt bekeken wie er wel of niet betaald hebben.
De ouderbijdrage is €50 voor uw oudste kind, en voor elk jonger
kind betaalt u €47,50. Dit bedrag kan dit weekend nog worden overgemaakt op rekeningnummer 1936196 op naam van Ouderraad
obs de Octopus. Vermeld hierbij dat het om de ouderbijdrage gaat,
de namen van de kinderen en in welke groep ze zitten!

Lentefeest
Op donderdag 17 april 2014 vieren de kinderen het lentefeest
op school.Er wordt voor ontbijt gezorgd. Kinderen die een
gekookt ei lekker vinden moeten dat zelf meenemen. Ze moeten
wel brood meenemen voor ’s middags.
werkgroep lentefeest

Huiswerkschema
Groep 4 donderdag 10 april Rekenen tafel 4
groep 5 maandag 7 april Toets aardrijkskunde
donderdag 10 april rekenen tafelstencil
Groep 6 maandag 7 april Toets verkeerskrant 4
woensdag 9 april Nieuwsbegrip 'woorden'
Nt2 maandag 7 april 10 min lezen
dinsdag 8 april 10 min lezen
woensdag 9 april 10 min lezen
donderdag 10 april 10 min lezen
vrijdag 11 april 10 min lezen

Volgende week is de schoolbibliotheek gesloten!

De Ouderbijdrage
De activiteiten van de oudervereniging worden betaald uit de ouderbijdrage. Zaken als Sint, Kerst, Pasen en schoolvoetbal worden hiervan betaald. De oudervereniging vertrouwt erop dat u de bijdrage betaalt zodat de school in staat is om de activiteiten te organiseren. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar 2013-2014 vastgesteld op €50. In dit bedrag is ook de schoolreis opgenomen.
Betalen kan bij voorkeur door geld over te maken op bankrekeningnummer 1936196octopost 25
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 2 april
Thema: CITO toetsen in groep 1 t/m 8
Op bijna elke school in Nederland worden er CITO toetsen
afgenomen. Dit begint al in groep 1 en zal duren tot de
kinderen de basisschool verlaten. Tineke van Kesteren,
IB’er van de Octopus, geeft deze ochtend informatie over
de toetsen, wat de scores betekenen, wat wij als school met
de scores doen en waarom we deze toetsen eigenlijk gebruiken
op school. U kunt natuurlijk ook vragen stellen over dit onderwerp dat voor alle ouders de moeite waard is.
Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur

Een nieuw rooster voor de schoolbibliotheek
Er zijn jammer genoeg te weinig ouders die in de
schoolbibliotheek mee kunnen helpen. Daarom zal vanaf volgende
week de schoolbibliotheek om de week open zijn. Elk even week (volgende week is week 14) is de bieb open, in de oneven weken
is de bieb dus gesloten. Dat betekent dat uw kind i.p.v. 1 nu
2 weken boekjes van de schoolbibliotheek thuis mag lezen.
Volgende week moeten de volgende groepen op de volgende dagen hun bibliotheekboeken mee naar school nemen, zodat deze geruild kunnen worden.

Maandag: Groep 7 en 8
Dinsdag: Bibliotheek gesloten
Woensdag: Groep 4, 5 en 6
Donderdag: Groep 1/2 a, 3 en de NT2 klas
Vrijdag: Groep 1/2 b en 1/2

LAATSTE HERINNERING
Betaling ouderbijdrage en schoolreisje
Denkt u a.u.b. aan het betalen van de ouderbijdrage i.v.m. de schoolreis. U heeft volgende week nog de hele week de tijd om
te betalen. Vrijdag 4 april is de laatste mogelijkheid!
Als u niet op tijd betaald, kan u kind op woensdag 28 mei
dus niet mee op schoolreis. Dat zou natuurlijk jammer zijn.
Ouders die moeite hebben met betalen kunnen contact opnemen
met Buurtkracht,buurtmoeder Ivy Lourens of met Nelson Salomé, voorzitter van de Ouderraad.

Jarigen in april
Deze kinderen zijn jarig in maand April. Van harte gefeliciteerd.
01-04 Gi Petronilia
02-04 Islem Puymeras
04-04 Sabrina Mohamed Abdullahi
04-04 Yusra Adow
06-04 Abdi Abshir Abdi
06-04 Chike Ohazulume
06-04 Quinty Paays
07-04 Gürkan Karadurmus
10-04 Pari Joneja
15-04 Moustapha Ahmed
16-04 Michael Pambu dos Santos
17-04 Cyanne van Batenburg
17-04 Hashleen Golati
19-04 Robina Joneja
20-04 Sarah Livramento
21-04 Jordan Middelkoop
24-04 El-Niaro Dorder

octopost 24
Nieuw op de website:
Groep 3: foto’s van het project en van de meester- en juffendag.

Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 26 maart
Thema: juf Xandra geeft uitleg over woordenschat : hoe leren
we de kinderen de betekenis van woorden aan en waarom is dit
zo belangrijk. Wij hopen u deze ochtend te mogen ontvangen in de Ouderkamer.
Inloop: 8.30 uur - Start: 9.00 uur - Einde: 10.15 uur.

Huiswerkschema
Groep 1-2a Donderdag 27 maart Biebboek mee naar school.
Groep 1/2b Vrijdag 28 maart Biebboek mee naar school.
Groep 1/2c Vrijdag 28 maart Biebboek mee naar school.
Groep 3 Donderdag 27 maart Biebboek mee naar school.
Groep 5 Geschiedenis toets: Grieken en Romeinen.
Werkboek blz 22 tm 39
Groep 6 Dinsdag 25 maart Nieuwsbegrip woorden maken.
Groep 7 Vrijdag 28 maart Redactiesommen bl 19 en 20.
Groep 8 Dinsdag 25 maart Spellingschrift nieuwsbegrip.
Woensdag 26 maart Aardrijkskunde les 4.
NT2 Maandag 24 maart 10 min lezen.
Woensdag 26 maart 10 min lezen.
Donderdag 27 maart 10 min lezen.
Vrijdag 28 maart 10 min lezen.

Betalen schoolreis
De schoolreis is op woensdag 28 mei 2014. Op dit moment zijn
er nog maar weinig betalingen binnen. Op de meters in de gangen
kunt u zien dat we nog niet op de helft zijn.
U wilt toch ook graag dat uw kind mee kan? Betaal dan op tijd.
Als u niet voor vrijdag 4 april 2014 betaald heeft, kan uw
kind niet mee op schoolreis. We kunnen het niet blijven
uitstellen in verband met het reserveren van zowel de bussen
als de locatie. Ouders die moeite hebben met betalen kunnen
contact opnemen met Buurtkracht, met de buurtmoeder, Ivy of
met Nelson Salomé, voorzitter van de Ouderraad.
De kinderen die niet mee op schoolreis gaan, worden die dag
gewoon op school verwacht. We zullen voor hen een apart
programma opzetten.

Heeft u ze al gezien : de beschilderde bankjes
Vorige week onthulde wethouder Ans Hartnagel samen met 3
leerlingen van de Pieter Bas en 6 leerlingen van onze school 12prachtig versierde bankjes in de Hoekenbuurt en de Wiekslag.
Onder leiding van kunstenaar Marie-Louise Eijsvoogel hebben de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een ontwerp gemaakt. Daaruit
zijn 6 winnaars gekozen:
Uit groep 6 : Elisa en Marwa
Uit groep 7 : Dominic en Valenzuela
Uit groep 8 : Metashi en Samir.
De bankjes zien er prachtig uit. Goed gedaan, jongens en meisjes.

Studiedag dinsdag 25 maart
Op dinsdag 25 maart hebben de leerkrachten van de Octopus
een studiedag. Dat betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn!

Rapportgesprekken
De kinderen hebben vandaag hun 2e rapport gekregen. U kunt er
thuis alvast naar kijken en eventuele vragen voorbereiden die
u aan de leerkracht (en) wil stellen. Neemt u het rapport
mee naar het gesprek? Deze week heeft u een uitnodiging
ontvangen voor dit rapportgesprek. We zien u volgende week
graag verschijnen.