Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Octopost

octopost 36
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 1 juli
De bijeenkomst van Buurtkracht is komen te vervallen.
In plaats daarvan is er deze ochtend een gezellige
koffieochtend in de Ouderkamer. Alle ouders zijn
van harte uitgenodigd om een kopje thee/koffie te
komen drinken en een praatje met elkaar te maken
Inloop: 8.30 uur - Einde koffieochtend 10.30 uur


Huiswerkschema
Controle boeken
Op 6 juli is er een controle van de boekencollectie
van de Bibliotheek op school. Op 29 juni worden
alle boeken ingeleverd. Zorg u ervoor dat uw kind
de boeken die nog thuis zijn mee naar school neemt!
Ook boeken die te laat zijn (dit kost geen geld).
Zo houden we die collectie compleet.
Alvast bedankt voor de medewerking


Beste ouders / verzorgers,
De kinderen hebben iets leuks om naar uit te
kijken: volgende week krijgen de kinderen de
BSN-Brochure 2015-2016 en het Jeugd Vakantiepaspoort
2015 uitgereikt om mee naar huis te nemen.
Dit betekent veel leuke activiteiten voor
weinig geld of zelfs gratis.

BSN Brochure 2015-2016
De BSN-brochure (BSN staat voor Brede School Netwerk)
geeft per wijk een overzicht van allerlei leuke en
leerzame BSN-activiteiten in het komende schoolseizoen
(juli 2015 tot en met juli 2016). Bijvoorbeeld dans,
koken, muziek, sportieve en kunstzinnige activiteiten.

Jeugd Vakantiepaspoort 2015
Voor het eerst dit jaar ontvangt uw kind ook het
Jeugd Vakantiepaspoort. De gemeente stelt het
boekje gratis beschikbaar aan alle kinderen
van 4 tot en met 12 jaar op de Capelse
basisscholen. Met het Jeugd Vakantiepaspoort
kunnen de kinderen in de zomervakantie gratis
of met flinke korting naar ruim 130 bestemmingen
in Rotterdam en de regio. Bijvoorbeeld kinderboerderijen,
zwembaden, speeltuinen, musea en attracties.
Met name voor kinderen die niet op reis gaan in
de vakantie, biedt het paspoort allerlei leuke
doe-dingen in de buurt. Per activiteit is een
stempel te behalen. Heeft uw kind tien stempels
of meer, dan kan het met grote korting naar een
bijzondere activiteit. Het paspoort is geldig van
11 juli tot en met 23 augustus 2015.

Let op wijziging BSN 2015-2016 groep 5&6
Juiste tijden van de BSN activiteit:
13:30 worden ze opgehaald door Sportief Capelle
14:00 beginnen ze met Fun Electrodance
15:00 zijn ze klaar en kunnen ze opgehaald
worden bij Sporthal Oostgaarde.
(dit is voor het volgende schooljaar)


Zomerfeest op 3 juli
Volgende week is het weer zover: ons spetterende
zomerfeest! We beginnen met een vossenjacht en
daarna gaan we gezellig spelletjes doen in en
om de school. We sluiten de dag af met een picknick
op de pleinen en hopelijk komt ook dit jaar de
brandweer weer langs op het bovenbouwplein en
gaan we gezellig kliederen met water op het
plein voor de kleuters en groep 3.
In de loop van de ochtend krijgen de kinderen twee
keer iets te drinken en iets lekkers. Uw kind hoeft
dus alleen een lunchpakketje en wat te drinken voor
bij de lunch mee te nemen. De leerlingen kunnen die
dag hun zwemkleding onder hun gewone kleren
aantrekken naar school, zodat ze snel zijn omgekleed
voor de natte afsluiting van het zomerfeest.
Na afloop mogen de kinderen niet meer de school in,
maar gaan ze (nat) naar huis!
Bij regen en kou gaat het waterfestijn niet door
en gaan de kinderen in de klas gezellige dingen doen.
Iedereen is gewoon om 13.30 uur uit!

ZORG DAT UW KIND RUIM OP TIJD OP SCHOOL IS, ANDERS MIST HET DE VOSSENJACHT!


Verkiezingen Ouderraad
In het nieuwe schooljaar is de Ouderraad weer op
zoek naar nieuwe ouders. U kunt meedenken in de
Ouderraad als een gewoon lid, maar ook als voorzitter,
secretaris of penningmeester. De ouderraad zorgt voor
leuke activiteiten voor de kinderen en praat over wat
zij, als ouders, belangrijk vinden.
U kunt zich aanmelden tot het einde van dit schooljaar
bij Nelson Salomé (voorzitter van de Ouderraad).
We hopen natuurlijk op veel enthousiaste ouders
die volgend jaar mee willen denken over activiteiten
op school.


Buitenschoolse Opvang (bso) Confetti
- IJsselkids BV 9 juni 2015
Zomervakantie
Over een paar weken en dan begint de zomervakantie
alweer. De bso is deze vakantie natuurlijk gewoon open.
Wij gaan werken met de thema’s ‘dieren en natuur’,
‘kunst’ en ‘sport en spel’. Rondom deze thema’s
doen we allerlei leuke activiteiten.
In de zomervakantie maken we ook uitstapjes.
We gaan onder andere naar Plaswijckpark,
Bungelland, Ravottia, kinderboerderij,
de speeltuin en Hitlandbos. Ook koken we in
de vakantie regelmatig iets lekkers met
de kinderen. Er hangt al een lijst bij de
bso waar kinderen hun wensen kunnen opschrijven
over de activiteiten die ze willen doen en wat
ze graag willen eten. Dit doen we omdat wij
het belangrijk vinden dat de kinderen meedenken
over de zaken die op de bso gedaan worden.
Vind je het leuk om een keer te komen kijken,
je bent van harte welkom.


Moestuintjes
De moestuintjes van de AH waren een groot succes.
De kinderen hebben de plantjes keurig water gegeven
en goed verzorgd. Ze vonden het zo leuk, dat we
ook zaadjes voor bloemen hebben geplant. We zijn
benieuwd of we straks een mooie bloementuin krijgen!


Bso Confetti
Voor meer informatie of vragen over bso Confetti
kunt u altijd terecht bij een van de pedagogisch
medewerkers. Wij zijn elke dag om 13.30 uur bij
de Octopus om de kinderen op te halen. U kunt ook
langskomen op onze vestiging aan de Dakotaweg 69
of bellen naar 0104412094 of 0615467707. Als u
uw kind wilt inschrijven, kunt u een inschrijfformulier
halen bij ons of bij Jacqueline (Octopus).
Ook kunt u inschrijven voor de bso via www.ijsselkids.nl.
Met vriendelijke groet,
Joke, Linda en Vivian


Peuterspeelzaal Het Zeepaardje
De zomer is in aantocht. Vrijdag 10 juli is onze
laatste schooldag. Maar voordat het zover is
hebben wij eerst een feestje op de peuteropvang!
Op vrijdag 3 juli vieren wij ons zomerfeest.
De peuters mogen uiteraard verkleed komen.
Deze dag bieden wij een heleboel leuke
activiteiten aan. Het afgelopen jaar hebben wij
allerlei leuke activiteiten georganiseerd in
de peuteropvang, sommige ook met de basisschool.
Laatst is er een kennismakingsbijeenkomst
geweest voor de peuters en de ouders van
Het Zeepaardje. Er is een kijkje genomen in
de kleutergroepen. Wij konden kijken naar de
inrichting en er werd uitleg gegeven over
de materialen. Zo hebben ouders een beter
beeld hoe het op de basisschool gaat. Een
van onze jongste peuters, Mishody Pinody
heeft zich meteen ingeschreven op de Octopus
(zie de Octopost van vorige week).
In het nieuwe schooljaar leest u meer informatie
over het Zeepaardje in de Octopost. We zijn weer
geopend op maandag 24 augustus. F
ijne zomervakantie allemaal.
Groetjes van Juf Carla, Jessica en
Melusca van het Zeepaardje
octopost 35
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 24 juni
Er is deze woensdag GEEN ouderkamer i.v.m. de studiedag


Huiswerkschema
Groep 4 Maandag 22 juni
Gynzy Kids - Minsommen 15 min.
Dinsdag 23 juni
Gynzy Kids _ Tafeltrainer 15 min.
Woensdag 24 juni
Muiswerk - Woorden 2 15 min.
Donderdag 25 juni
Muiswerk - Rekenen 4 15 min.
Vrijdag 26 juni
Muiswerk - Spelling 1 15 min.
Groep 5 Maandag 22 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Dinsdag 23 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Woensdag 24 juni
Muiswerk - Nieuwsbegrip
Donderdag 25 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Vrijdag 26 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Groep 6 Maandag 22 juni
Huiswerk-mapje
Woensdag 24 juni
Huiswerk-mapje
Donderdag 25 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Groep 7 Donderdag 25 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 26 juni
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 25 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
NT2 Maandag 22 juni
10 minuten lezen + Picto
Dinsdag 23 juni
10 minuten lezen + Picto
Woensdag 24 juni
10 minuten lezen + Picto
Donderdag 25 juni
10 minuten lezen + Picto
Vrijdag 26 juni
10 minuten lezen + Picto


Studiedag
Op woensdag 24 juni is er een studiedag voor de
leerkrachten van obs de Octopus. Dat betekent dat
alle kinderen op woensdag 24 juni vrij zijn!


Controle boeken
Op 6 juli is er een controle van de boekencollectie
van de Bibliotheek op school. Op 29 juni worden alle
boeken ingeleverd. Zorg u ervoor dat uw kind de
boeken die nog thuis zijn mee naar school neemt!
Ook boeken die te laat zijn (dit kost geen geld).
Zo houden we die collectie compleet.
Alvast bedankt voor de medewerking


Huiswerk in de zomervakantie
Onze school maakt in groep 4 en 5 gebruik van de
tablets van Snappet. Het is vanaf nu mogelijk om u
als ouder/verzorger (wettelijk vertegenwoordiger)
direct inzicht te verschaffen in de leerresultaten
van uw zoon/dochter. Hiermee hopen we nog beter te
kunnen werken aan goede leerresultaten en aan
onderwijs dat inspeelt op de behoefte van de leerling.
U kunt zien welke digitale reken-, spelling- en
leesoefeningen uw kind dagelijks op school doet en
volgen hoe hij/zij vooruit gaat. U ziet alle op
school gemaakte oefeningen met de gegeven antwoorden.
Ook kan uw kind gedurende de vakantie verder oefenen
met de lesstof van school. Precies zoals hij/zij dat
op school gewend is. Handig als er iets in te halen
is, maar ook om ergens “heel goed” in te worden.
Of natuurlijk om de bekende terugval in de grote
vakantie te voorkomen. Af en toe 10 minuten oefenen
scheelt al een heleboel!
Als u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid
geef dat dan binnen een week door aan de leerkracht.
U ontvangt dan binnenkort u op uw e-mailadres een
bericht onze school verzonden door Snappet,
waarin u uitgenodigd wordt om gebruik te maken
van deze dienstverlening. Er zijn geen kosten aan
verbonden en er is geen speciaal programma nodig
op uw computer. Via een beveiligde verbinding
kunt u de leerresultaten inzien.
Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact
op met de leerkrachten van groep 4 en 5
Voor groep 4:
Peter Booister
E-mail: peter.booister@opock.nl
Voor groep 5:
Inirita Chin A Kwie
E-mail: inirita.chinakwie@opock.nl


UITNODIGING
Voor alle moeders van de Octopus
U bent van harte uitgenodigd om op
donderdag 25 juni van 13.00 tot 13.30 uur
in de aula te komen luisteren naar het
volgende onderwerp.
10 x Sporten voor moeders van de Octopus
Sportief Capelle heeft een wedstrijd georganiseerd.
Als je het beste idee van Capelle bedenkt,
dan win je geld en mag je dit idee gaan uitvoeren.
Wij (juf Caroline, Miriam & Nigar) hebben een heel
goed idee bedacht voor het volgende schooljaar.
Het gaat hier om 10 sportlessen in een sporthal
bij school, gegeven door verschillende docenten,
zodat moeders (terwijl de kinderen op school zitten)
een uurtje in de week lekker kunnen sporten en
ontspannen met elkaar.
Op donderdag 25 juni leggen we het idee voor
aan alle ouders. Van 13.00 tot 13.30 uur vertellen
we hierover in de aula van onze school. We hopen dat
we genoeg geïnteresseerde moeders vinden die volgend
schooljaar mee willen doen aan dit idee. Als er
genoeg geïnteresseerde ouders zijn, gaan we het plan
opsturen naar Sportief Capelle. En hopelijk winnen
we dan het geld om het plan uit te voeren.
De uitleg begint om 13.00 uur. De koffie/thee
staan vanaf 12.45 uur voor u klaar.


Shody is er klaar voor!
De peutercampagne “Klaar voor de start?” is gestart
op alle OPOCK-scholen. Doel van deze campagne is
dat ouders hun peuters op de Octopus
(of een andere OPOCK school)inschrijven.
Waarom?
‘Leren voor het leven’ start op een OPOCK-school.
Bij ons krijgt ieder kind de ruimte, verschil mag
er zijn. Elke OPOCK school heeft unieke ingrediënten.
Kinderen kunnen groeien naar hun mogelijkheden
en krijgen bij ons een unieke brede blik op de
maatschappij. Bij OPOCK is er ruimte voor ieder
kind, ruimte voor verschillen, voor andersdenkenden,
voor andere culturen, ruimte voor wat er speelt in
de maatschappij en ruimte voor groei. Een feestelijk
moment voor Shody, want zij is de 1e peuter die bij
ons is ingeschreven sinds de peutercampagne van start
is gegaan. Shody heeft het “start raket pakket” en
de “klaar voor de start” button als 1e ontvangen.
We hopen veel peuters te mogen verwelkomen op de Octopus!


De zomerdip
Uit onderzoek blijkt dat het technisch leesniveau
van veel leerlingen na de zomervakantie terug
gelopen is. Dat komt omdat zij in de zomer
nauwelijks lezen en daarmee hun vaardigheid
niet onderhouden. Jammer natuurlijk, want daar
heb je wel het hele jaar voor gewerkt.
Nog even snel naar de bibliotheek dus!
(Wist u dat uw kind gratis lid is of wordt
van Bibliotheek aan den IJssel?)
Laat kinderen vooral kiezen wat ze leuk vinden,
let niet al te veel op AVI-niveaus,
neem een prenten-, strip-, en informatieboek
en lees elke dag. Al is het maar vijf minuten.
En/of download de VakantieBieb app! Heerlijk
voor op vakantie. Voor uw kind én u zelf.
Net als vorig jaar doet de Bibliotheek u tussen
1 juni en 31 augustus 2015 een collectie e-Books cadau.
Zo kan uw kind lekker doorlezen zonder vaardigheid
en plezier in lezen te verliezen. En u kunt zelf
moeiteloos het goede voorbeeld geven. Want zien lezen,
doet lezen. Dus download nu de VakantieBieb-app of kijk via http://vakantiebieb.nl/


Hoe leuk is de Bieb op school?
Een hulpmoeder aan het woord: ‘Ik vind de Bibliotheek
op school een bijzonder goed initiatief. Je brengt het
lezen als het ware naar de kinderen toe, en met een
vaste regelmaat. Ik denk dat ze daardoor sneller en
vaker een boek zullen pakken dan dat ze dat bij
een bieb buitenshuis zouden doen.’


Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn Iris Meijer en Esther Vis. Wij werken
beiden als maatschappelijk werker bij Kwadraad.
Iris Meijer is daarnaast ook schoolmaatschappelijk
werker bij Kwadraad. Door Stichting OPOCK
zijn wij aangesteld als vertrouwenspersoon.
Graag leggen wij uit in welke situaties gebruik
kan worden gemaakt van een vertrouwenspersoon.
Het gaat om situaties waarin er door u een
probleem wordt ervaren op het gebied van
agressie, geweld, seksuele intimidatie en/of
pesten omtrent uw schoolgaande kind.
Wanneer u er met de school niet uit komt,
kunt u een beroep doen op ons. In een gesprek
kunnen we met u kijken of de procedures goed
zijn verlopen en of de problemen die u ervaart
bij de klachtencommissie gemeld moeten worden.
Indien nodig kunnen we u ondersteunen wanneer
er aangifte gedaan moet worden bij de politie
in het geval van seksuele intimidatie.
Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig.
Wij spreken geen oordeel uit over de situatie.
In ons werk zijn wij gewend om te gaan met
vertrouwelijke zaken en is het vanzelfsprekend
dat ook deze gesprekken hieronder vallen.
U kiest voor een basisschool en hoopt dat uw
kind zich daar in een veilig omgeving kan
ontplooien en dat er een goede basis wordt
gelegd voor de verdere ontwikkeling van uw kind.
Wanneer u hier aan twijfelt of vindt dat er geen
sprake van is, schroom dan niet om contact met
een van ons op te nemen. Samen met u kijken we dan
hoe we hierin eventueel ondersteuning kunnen bieden.
Met vriendelijke groet,
Iris Meijer
Werkdagen: ma, di en do
tel. 06-52357301
i.meijer@kwadraad.nl

Esther Vis
Werkdagen: ma. t/m do.
tel. 06-21819634
e.vis@kwadraad.nl
Algemeen telefoonnummer Kwadraad: 088-9004000.


Verkiezingen Ouderraad
In het nieuwe schooljaar is de Ouderraad weer op
zoek naar nieuwe ouders. U kunt meedenken in de
Ouderraad als een gewoon lid, maar ook als
voorzitter, secretaris of penningmeester.
De ouderraad zorgt voor leuke activiteiten
voor de kinderen en praat over wat zij,
als ouders, belangrijk vinden.
U kunt zich aanmelden tot het einde van dit schooljaar
bij Nelson Salomé (voorzitter van de Ouderraad).
We hopen natuurlijk op veel enthousiaste ouders
die volgend jaar mee willen denken over school.
octopost 34
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 17 juni
Themakoffertje: Vaders
Ivy Lourens, buurtmoeder, komt deze ochtend in de
Ouderkamer met het themakoffertje “Vaders”.
Deze ochtend is speciaal voor vaders. Er worden
allerlei leuke activiteiten gedaan voor vaders.
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur -
Start thema 8.50 uur -
Einde thema en enquêtes 10.30 uur
Van 8.30 tot 9.00 uur en van 10.00 tot 10.30 uur
kunnen de ouderenquêtes worden ingevuld op een computer
van school. Neem dus uw inlognaam en wachtwoord mee.


Huiswerkschema
Groep 4 Maandag 15 juni
Gynzy Kids - Minsommen 15 min
Dinsdag 16 juni
Gynzy Kids - Tafeltrainer 15 min
Woensdag 17 juni
Muiswerk - Woorden 2 15 min
Donderdag 18 juni
Muiswerk - Rekenen 4 15 min
Vrijdag 19 juni
Muiswerk - Spelling 1 15 min
Groep 5 Maandag 15 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Dinsdag 16 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Woensdag 17 juni
Muiswerk - Nieuwsbegrip
Donderdag 18 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Vrijdag 19 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Groep 6 Maandag 15 juni
Huiswerk-mapje
Woensdag 17 juni
Huiswerk-mapje
Donderdag 18 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Groep 7 Donderdag 18 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 19 juni
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 18 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
NT2 Maandag 15 juni
10 minuten lezen + Picto
Dinsdag 16 juni
10 minuten lezen + Picto
Woensdag 17 juni
10 minuten lezen + Picto
Donderdag 18 juni
10 minuten lezen + Picto
Vrijdag 19 juni
10 minuten lezen + Picto


SPECIALE UITNODIGING VOOR OUDERS
Nieuwe datum: donderdag 25 juni
Juf Caroline heeft samen met een aantal ouders
een fantastisch idee voor het nieuwe schooljaar.
Het gaat hier om 10 sportlessen in een sporthal bij
school, gegeven door verschillende docenten, zodat moeders
(terwijl de kinderen aan het werk zijn op school)
een uurtje in de week lekker kunnen sporten en
ontspannen met elkaar. Voor dit idee hebben we
natuurlijk genoeg geïnteresseerde moeders nodig.
Als er genoeg ouders enthousiast zijn en mee
willen doen, dan gaan we een plan maken.
Dit plan sturen we op naar Sportief Capelle.
En als zij het plan goedkeuren kunnen we geld
verdienen om de sportlessen uit te voeren.
Niet op 24 juni (want dan is er een studiedag),
maar op donderdag 25 juni leggen we het idee voor
aan alle ouders. We hopen dat we genoeg geïnteresseerde
moeders vinden, zodat we daadwerkelijk mee kunnen
doen aan de wedstrijd en geld kunnen winnen om te
sporten met ouders! Graag zien we u op donderdag
25 juni in de Aula. De inloop is om 12.45 uur.
De uitleg start om 13.00 uur.


Incident bij de Tweemaster
We willen u op de hoogte stellen van het volgende.
Enkele weken geleden is er een incident geweest in
de omgeving van de Tweemaster, waarbij een leerling
geconfronteerd werd met een man die in de struiken
rondom de school stond te plassen. De leerling heeft
daar iets van gezegd en de man heeft vervolgens op
een vervelende manier gereageerd. Dit is door de
schoolleiding van de Tweemaster gemeld bij de politie.
De politie heeft toegezegd extra oplettend te zullen
zijn. Er zijn hierna geen incidenten meer gemeld.

octopost 33
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 10 juni
Er is GEEN ouderkamer i.v.m. de roostervrije dag.


Huiswerkschema
Groep 4 maandag 8 juni
Gynzy Kids - Minsommen 15 min
dinsdag 9 juni
Gynzy Kids - Tafeltrainer 15 min
woensdag 10 juni
Muiswerk - Woorden 2 15 min
donderdag 11 juni
Muiswerk - Rekenen 4 15 min
vrijdag 12 juni
Muiswerk - Spelling 1 15 min
Groep 5 maandag 8 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
dinsdag 9 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
woensdag 10 juni
Muiswerk - Nieuwsbegrip
donderdag 11 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
vrijdag 12 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
- Toets Verkeerskrant 8
Groep 6 maandag 8 juni
Huiswerkmapje
woensdag 10 juni
Huiswerkmapje
donderdag 11 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Groep 7 donderdag 11 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
vrijdag 12 juni
huiswerkmap
Groep 8 donderdag 11 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Nt2 maandag 8 juni
10 min. lezen + picto
dinsdag 9 juni
10 min. lezen + picto
woensdag 10 juni
10 min. lezen + picto
donderdag 11 juni
10 min. lezen + picto
vrijdag 12 juni
10 min. lezen + picto


Studiedagen en roostervrije dagen
schooljaar 2015-2016.
Komend schooljaar zijn de kinderen op onderstaande
dagen vrij aangezien er dan een studiedag of
een roostervrije dag is voor de leerkrachten.
Deze data zullen ook opgenomen worden in de
kalender die u aan het begin van het nieuwe
schooljaar ontvangt.
-Donderdag en vrijdag 17 en 18 september 2015
-Maandag 2 november 2015
-Donderdag en vrijdag 19 en 20 november 2015
-Vrijdag 29 januari 2016
-Woensdag en donderdag 23 en 24 maart 2016
-Maandag 30 mei 2016
-Vrijdag 17 juni 2016
Op vrijdag 4 december, 18 december en
8 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.


Datum Praktijkexamen Verkeer voor groep 7
In de jaarkalender staat de datum van het
praktijkexamen op 17 juni 2015. Deze datum
kunt u echter vergeten. De nieuwe datum is
dinsdag 30 juni 2015. Meer informatie voor
de kinderen en de ouders volgt.


Dramalessen voor ouders
Juf Lotte van Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
heeft afgelopen schooljaar niet alleen les
gegeven aan de kinderen van de Octopus.
Ook ouders mochten een aantal lessen volgen.
Op donderdag 28 mei was er een presentatie,
zodat de ouders aan iedereen konden laten
zien wat zij de afgelopen tijd van juf Lotte
hebben geleerd. De kinderen en de rest van
het publiek vonden het fantastisch.


Ouderenquête
De problemen rondom het invullen van de
ouderenquête zijn verholpen. U heeft tot
19 juni de tijd om in te loggen op
ouders.parnassys.net/ouderportaal
U heeft op 13 april een mail van school
ontvangen met daarin de logingegevens en
het wachtwoord van school. 26 mei heeft
u nogmaals een mail ontvangen met daarin
uw gebruikersnaam en het adres van de website.
U heeft beiden mails nodig om te kunnen inloggen.
Als u eenmaal bent ingelogd dan komt u op het
beginscherm van de site terecht. Daar hoeft u
slechts op de grote lichtgroene balk met de
tekst “Vragenlijst Ouder tevredenheids peiling
(einddatum 19-06-2015)” bovenin het scherm te
klikken en dan komt u vanzelf bij de
vragenlijst terecht. Alvast bedankt voor het
invullen van de enquête.
Op woensdagochtend 17 juni is er de mogelijkheid
om in de Ouderkamer de enquête in te vullen.
Dit kan vooraf aan het thema van
8.30 tot 9.00 uur en na afloop van het
thema van 9.45 tot 10.30 uur. Caroline
helpt u met alle vragen rondom de vragenlijst.Roostervrije dag
Woensdag 10 juni is er een roostervrije dag.
De kinderen zijn die dag vrij van school.


SPECIALE UITNODIGING OUDERKAMER
24 juni 2015
Sportief Capelle heeft een wedstrijd
georganiseerd. Het beste beweegidee van
Capelle wint geld en mag dit idee ook
gaan uitvoeren. Alle informatie over
deze wedstrijd staat onderaan deze Octopost.
Op 24 juni 2015 is er een speciale bijeenkomst
in de Ouderkamer. We willen als school graag
meedoen aan de wedstrijd van Sportief Capelle.
Juf Caroline heeft samen met een aantal
ouders een fantastisch idee voor het
nieuwe schooljaar. WIJ HEBBEN HET BESTE BEWEEGIDEE,
en zijn ervan overtuigd dat we deze wedstrijd
kunnen winnen en onze plannen mogen uitvoeren.
Het gaat hier om 10 sportlessen in een sporthal
bij school, gegeven door verschillende docenten,
zodat moeders (terwijl de kinderen aan het werk zijn op school)
een uurtje in de week lekker kunnen
sporten en ontspannen met elkaar.
Op 24 juni leggen we het idee voor aan
alle ouders. We hopen dat we genoeg geïnteresseerde
moeders vinden, zodat we daadwerkelijk mee
kunnen doen aan de wedstrijd! Graag zien we u
op woensdag 24 juni in de Ouderkamer. De uitleg
begint om 8.50 uur. De koffie/thee staan
vanaf 8.30 uur voor u klaar.


Het beste Beweegidee
Sportief Capelle bestaat 5 jaar en in
het kader van dit jubileum organiseert
Sportief Capelle de wedstrijd
'Het Beweegiee van Capelle'.
Aan het meedenken en meedoen van bewoners
bij de organisatie en uitvoering hecht
Sportief Capelle veel waarde. Samen maken
we immers Capelle aan den IJssel tot een
leuke stad om in te wonen en brengen
we de stad letterlijk en figuurlijk in beweging.
Sportief Capelle is daarom erg nieuwsgierig
welke leuke en goede ideeën op het gebied
van sporten en bewegen er leven bij de inwoners.
Met de jubileumactie 'Het Beweegidee van Capelle'
kunnen Capelse bewoners en organisaties hun
idee kenbaar maken om de Capellenaren
(nog meer) in beweging te krijgen.
Het beste idee gaat Sportief Capelle vervolgens
samen met de bedenker organiseren en uitvoeren!
octopost 32
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag
3 juni Schoolmaatschappelijk werk
Deze woensdag komt Petra van de Sande,
schoolmaatschappelijk werkster, in de
ouderkamer. Er wordt deze ochtend gesproken
over allerlei onderwerpen die voor ouders
belangrijk zijn. Natuurlijk is er ook ruimte
om vragen te stellen.
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur -
Start thema 8.50 uur -
Einde thema en enquêtes 10.30 uur.


Huiswerkschema
Groep 4 Maandag 1 juni
Gynzy Kids - Minsommen 15 min
Dinsdag 2 juni
Gynzy Kids - Tafeltrainer 15 min
Woensdag 3 juni
Muiswer - Woorden 2 15 min
Donderdag 4 juni
Muiswerk - rekenen 4 15 min
Vrijdag 5 juni
Muiswerk - Spelling 1 15 min
Groep 5 Maandag 1 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Dinsdag 2 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Woensdag 3 juni
Muiswerk - Nieuwsbegrip
Donderdsag 4 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Vrijdag 5 juni
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Groep 6 Maandag 1 juni
Huiswerkmapje
Woensdag 3 juni
Huiswerkmapje
Donderdag 4 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Groep 7 Donderdag 4 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 5 juni
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 4 juni
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Nt2 Maandag 1 juni
10 minuten lezen + picto
Dinsdag 2 juni
10 minuten lezen + picto
Woensdag 3 juni
10 minuten lezen + picto
Donderdag 4 juni
10 minuten lezen + picto
Vrijdag 5 juni
10 minuten lezen + picto


Fantastische score op de Eindtoets van onze groep 8.
De kinderen van groep 8 hebben een paar weken
geleden zitten zwoegen op het maken van de
Cito Eindtoets. Nu we de uitslag hebben gekregen,
kunnen we u vertellen dat ze het prima hebben gedaan.
De gemiddelde score van onze leerlingen is 536,5
dat is 1 punt boven het landelijke gemiddelde
van 535,5! We zijn enorm trots op de kinderen en
natuurlijk op alle juffen en meesters die de
kinderen in hun schoolloopbaan hebben lesgegeven.


Schoolvakanties 2015-2016
van: tot en met:
herfstvakantie
maandag 19-10-2015 vrijdag 23-10-2015
kerstvakantie
maandag 21-12-2015 vrijdag 01-01-2016
voorjaarsvakantie
maandag 22-02-2016 vrijdag 26-02-2016
paasvakantie
vrijdag 25-03-2016 maandag 28-03-2016
meivakantie
maandag 25-04-2016 vrijdag 06-05-2016
pinksteren
maandag 16-05-2016
zomervakantie
maandag 11-07-2016 vrijdag 19-08-2016


Ouderenquête
Deze week heeft u via de mail een bericht
ontvangen dat u de oudervragenlijst kunt
invullen. Jammer genoeg hebben wij afgelopen
woensdag gemerkt dat er technische problemen
zijn bij het invullen van deze lijst. Dat
betekent dat de oudervragenlijsten op dit
moment niet kunnen worden ingevuld. Zodra
wij weten wanneer alle technische problemen
zijn opgelost, laten we het u weten.


Voorleesexpress
Na de zomervakantie start er weer een nieuw
seizoen van de Voorleesexpress. Nieuwe voorlezers
staan klaar om 20 weken lang bij uw gezin te
komen voorlezen aan uw kinderen. Op de volgende
bladzijde van deze Octopost staat informatie
over de Voorleesexpress. Als u na de vakantie mee
wil doen aan dit mooie project, dan kunt u zich
vóór de zomervakantie opgeven. U kunt dit doen
door te mailen naar: www.stichtingwoordwijs.nl
Ook kunt u vragen aan de leerkracht van uw kind
of hij/zij u wil opgeven voor de Voorleesexpress.


Jarigen in juni
Deze kinderen zijn in maand juni jarig.
Van harte gefeliciteerd.
02-06 Ahmed Abdullahi
02-06 Quinaisheley Rombley
04-06 Suelynn Kruis
05-06 Jihlaisa Petronella
10-06 Jaiden Ghiraw
10-06 Keano Manuel
12-06 Eduard Cucucis
12-06 Wonjay-Lee Butter
13-06 Jurendell Pietersz
18-06 Roraisha Nartey
20-06 Walid Sawaja
21-06 Monah Tahmas
21-06 Raynathane Valmont
23-06 Celina Mercado
27-06 Stefanie Boutkam
30-06 Najma Farah Jama
30-06 Yassir Bouchekort