Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Octopost

octopost 19
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 4 februari
Thema: vragen stellen aan de directeur
Deze ochtend verwelkomen we Sandra van der Rest
in de Ouderkamer. Zij is directeur van onze
school en kan u alles vertellen over de Octopus.
Alle vragen die u heeft over onze school kunt u
deze ochtend direct aan haar stellen. Sandra geeft
u (als dat mogelijk is) meteen antwoord.
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur -
Thema 8.50 uur tot 10.30 uur - Einde 11.00 uur.


Prachtige gang
De gang naar de onderbouw is prachtig versierd
door een aantal ouders. Er zijn vele uren werk
in gestoken en het resultaat is dan ook fantastisch.
Lisanne, Helene en Nelson, hartelijk bedankt!


Huiswerkschema
Groep 5 Maandag 02-02
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min.
Dinsdag 03-02
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min.
Woensdag 04-02
Muiswerk-Nieuwsbegrip-Woordenschat 15 min
Donderdag 05-02
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min.
Vrijdag 06-02
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min.
Groep 6 Maandag 02-02
Toets verkeer boekje 5
Woensdag 04-02
Huiswerkmapje
Donderdag 05-02
Nieuwsbegrip-woordenschat
Vrijdag 06-02
Huiswerkmap
Groep 7 Donderdag 05-02
Nieuwsbegrip
Vrijdag 06-02
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 05-02
nieuwsbegrip-Woordenschat
Nt2 Maandag 02-02
10 minuten lezen + Picto
Dinsdag 03-02
10 minuten lezen + Picto
Woensdag 04-02
10 minuten lezen + Picto
Donderdag 05-02
10 minuten lezen + Picto
Vrijdag 06-02
10 minuten lezen + Picto


Biebrooster gewijzigd
Het biebrooster is gewijzigd. Vanaf maandag 2 februari
2015 gaan de groepen 1/2B, 1/2C, 6 en 7 op een andere
dag naar de bibliotheek om een biebboek te ruilen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind de (te late)
biebboeken in de oranje bibliotheektas meeneemt naar school? Hartelijk bedankt.
De biebouders
Maandag
Groep 6
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Dinsdag
Groep 8
Groep 7
Groep NT-2
Woensdag Gesloten -Ouderkamer-
Donderdag
Groep 5
Groep 1/2A
Vrijdag
Groep 3
Groep 4

Deze kinderen zijn in maand februari jarig.
GEFELICITEERD.
02-02 Abdi Mohamed Abdullahi
02-02 Anand Tillema
02-02 Malia Offermans
02-02 Zoë Kovacs
06-02 Gio Monteiro Duarte Silva
10-02 Karanveer Gulati
11-02 Chenne-lys Bennett
12-02 Kayra Dinç
12-02 Leonardo Tsan Ye
12-02 Tyrell Cuvalay
18-02 Rydell Cairo
22-02 Elijah Oward
23-02 Ester Lesnussa
23-02 Hawa Bah
27-02 Ilayda Coban


Toneellessen voor Ouders -
Laatste kans om mee te doen!
Juffrouw Lotte geeft iedere donderdag hele leuke
toneellessen aan de kinderen. Omdat juf Lotte wat
extra tijd heeft zou ze het leuk vinden om ook een
aantal toneellessen te geven aan ouders. En dat
vinden wij op de Octopus fantastisch! Deze
toneellessen zijn voor ALLE ouders, dus ook voor
ouders waarvan de kinderen in groep 1 t/m 4 zitten.
De toneellessen voor ouders zullen zijn op de volgende dagen:
•Vrijdagochtend 13 februari van 8.45 tot 9.45 uur
•Vrijdagochtend 20 februari van 8.45 tot 9.45 uur
•Vrijdagochtend 6 maart van 8.45 tot 9.45 uur
•Vrijdagochtend 13 maart van 8.45 tot 9.45 uur
– presentatie voor de kinderen
Tijdens de toneellessen leert u de basis van het
toneelspelen, samenwerken en wordt er heel veel
plezier gemaakt door het spelen van allerlei
theaterspelletjes! Lotte de Leeuw leert u wat
de kinderen tijdens haar lessen ook leren.
Zo ervaart u zelf wat de kinderen ook leren.
Omdat er maar een beperkt aantal plekken
zijn voor de toneellessen, kunt u zich opgeven
om mee te doen vóór vrijdag 6 februari. Dit kunt u
doen door mij een mailtje te sturen
(Caroline van Lith - coördinator van de ouderkamer)
of mij persoonlijk aan te spreken
(ik werk op dinsdag, woensdag en donderdag).
Mijn e-mail adres is caroline.lith@opock.nl
U kunt ook onderstaand inleverstrookje invullen
en inleveren bij de administratie (juf Jacqueline).


__________________________________________________
INLEVERSTROOKJE TONEELLESSEN
Inleveren bij de administratie (juf Jacqueline)
Ik, ________________________________(naam), geef me op om mee
te doen aan de toneellessen van juf Lotte.
Naam van mijn kinderen_______________________________________
Mijn telefoonnummer__________________________________________

octopost 18
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag
28 januari Themakoffertje: Gezond gedrag
Ivy Lourens, Buurtmoeder, gaat dit keer aan
de slag met het themakoffertje “Gezond gedrag”.
Samen praten we over gezond eten en gezond
bewegen. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat doen?
Wat is daarin mogelijk? We gaan er een leuke
en leerzame ochtend van maken. We hopen u te
zien in de Ouderkamer. De koffie/thee staat
vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur – Start Thema 8.50 uur - Einde 11.00 uur


Voorlezen aan kinderen
Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen,
vinden het leuk om later zelf te lezen. Als een
kind veel leest dan gaat het beter op school.
Lezen is niet alleen superleuk, maar dus ook
heel belangrijk. Van 21 tot en met 31 januari
wordt er veel aandacht besteed aan voorlezen,
op school en hopelijk ook thuis. Hieronder vindt
u leuke prentenboeken die u thuis kunt voorlezen!
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.jaarvanhetvoorlezen.nl.


Toneellessen voor ALLE ouders van de Octopus
Vorige week stond in de Octopost een oproepje
voor ouders. Er zijn GRATIS toneellessen van
juffrouw Lotte op vrijdag 13 februari, 20 februari,
6 maart en 13 maart van 8.45 tot 9.45 uur.
Deze lessen zijn voor ALLE ouders, dus ook voor
ouders waarvan de kinderen in groep 1 t/m 4 zitten.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar
Caroline van Lith (coördinator van de Ouderkamer) caroline.lith@opock.nl of door haar aan te spreken.


Huiswerkschema
Groep 4 Dinsdag 27-01
Tafels van 3 leren.
Tafels van 2 en 5 herhalen.
Groep 5 Maandag 26-01
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Dinsdag 27-01
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Woensdag 28-01
Muiswerk - Nieuwsbegrip - Woordenschat 15 min.
Donderdag 29-01
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Vrijdag 30-01
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min.
Groep 6 Woensdag 28-01
Huiswerkmapje - Toets natuur hoofdstuk 2
Donderdag 29-01
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 30-01
Huiswerkmapje
Groep 7 Woensdag 28-01
Engels toets 2 'passenger'
Donderdag 29-01
Nieuwsbegrip
Vrijdag 30-01
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 29-01
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Nt2 Maandag 26-01
10 minuten lezen + Picto.
Dinsdag 27-01
10 minuten lezen + Picto.
Woensdag 28-01
10 minuten lezen + Picto.
Donderdag 29-01
10 minuten lezen + Picto.
Vrijdag 30-01
10 minuten lezen + Picto.


Verandering rooster gymnastiek vanaf 2 februari
De gymnastieklessen zullen vanaf 2 februari
gegeven worden door Lindsey van Munster.
Zij vervangt Marit Boertje. Hierdoor zullen
een aantal tijden/dagen veranderen.
Dit is het nieuwe rooster.
Maandag vakleerkracht
08.30 – 09.15 Groep 8
09.15 – 10.00 Groep 7
10.00 – 10.45 Groep 6
10.45 – 11.30 Groep 5
11.30 – 12.15 Groep 4
12.15 – 13.00 Groep 3
Dinsdag vakleerkracht
11.15 – 12.00 Groep 3
12.00 – 12.45 Groep 4
12.45 – 13.30 Groep 5
Vrijdag (eigen leerkracht)
08.30 – 09.15 Groep 7
09.15 – 10.00 Groep 6
10.00 – 10.45 Groep 8“Ik hou van Holland” op de Octopus
Op vrijdag 9 januari was er een hele gezellige
“Ik hou van Holland” dag in de onderbouw.
Er waren ontzettend veel ouders die de hele
dag hebben meegeholpen en daardoor was het
een geslaagd feestje. We willen alle ouders
bedanken voor hun geweldige inzet!


Roostervrije dag
Op dinsdag 27 januari is er een roostervrije dag.
Dat betekent dat aankomende dinsdag alle kinderen
VRIJ zijn van school.


Computerprogramma’s taal en rekenen voor thuis
Ik krijg bij veel rapportgesprekken vragen van
ouders die hun kinderen thuis willen laten
oefenen met taal en rekenen. Dat kan heel goed
met computerprogramma Muiswerk. Wanneer u
oefeningen zoekt die er op dezelfde manier uit
zien en exact dezelfde onderwerpen behandelen
als onze taal en rekenmethode op school kunt
u een abonnement kopen via www.malmbergvoorthuis.nl
U kunt dan max. 3 kinderen aan de computer
laten werken. Bij het instellen van het
profiel van uw kind, klikt u aan dat we
op school werken met de taal methode “Taal Actief”
en de rekenmethode “De Wereld in Getallen”.
Meester Peter.
octopost 17
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag
21 januariKoffie ochtend.
Er is deze ochtend een ouderwets gezellige
Koffie ochtend. Alle ouders zijn van harte
uitgenodigd om deze ochtend een kopje koffie
of thee te komen drinken vanaf 8.30 uur, andere
ouders te ontmoeten en gezellig een praatje te
maken in de Ouderkamer. Er is ook gelegenheid om
de oudertevredenheids-enquête in te vullen op de
computers op school.
Inloop 8.30 uur – Einde 11.00 uur.


De bibliotheek op school
Alle kinderen hebben dit schooljaar van hun meester
of juf een speciale bibliotheektas gekregen. Als
kinderen naar de schoolbibliotheek gaan om boeken
te ruilen, dan is het de bedoeling dat boeken in
dit tasje worden gestopt. Het tasje zorgt ervoor
dat de boeken netjes blijven. Dus we hopen dat u
ervoor zorgt dat uw kind de bibliotheektas gebruikt.
Er zijn nog steeds een aantal boeken niet ingeleverd
bij de schoolbibliotheek. Wij willen u vragen om
“te laat” boeken bij ons in te leveren. Ook als
boeken kapot zijn gegaan, moeten ze worden
ingeleverd bij de schoolbibliotheek. Deze boeken
kunnen we misschien nog maken en dan zijn ze
in ieder geval weer terecht.
De bibliotheekouders


Disco kinderraad op dinsdag 20 januari a.s.
van 15.30 tot 17.30 uur.
De kinderraad organiseert op dinsdag 20 januari
van 15.30 tot 17.30 uur een disco. De disco
vindt plaats in de aula op school voor de
groepen 5 t/m 8. Nieuw dit jaar is dat de
kinderraad voor de disco ook een thema heeft bedacht.
Het thema voor dit jaar is
GLOW IN THE DARK DISCO.
En we hebben dit jaar ook een echte DJ namelijk
meester John! Iedereen wordt gevraagd om in glow
in the dark of anders in donkere kleding te komen.
Juf Cecile zal ook aanwezig zijn. U bent zelf
verantwoordelijk voor het ophalen van uw kind
na afloop van de disco.


Huiswerkschema
Groep 5 Maandag 19-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min.
Dinsdag 20-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min.
Woensdag 21-01
Muiswerk - Nieuwsbegrip - Woordenschat 15 min.
Donderdag 22-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min.
Vrijdag 23-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min.
Toets natuniek thema 2!
Groep 6 Woensdag 21-01
Huiswerkmapje
Donderdag 22-01
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 23-01
Huiswerkmapje
Groep 7 Donderdag 22-01
Nieuwsbegrip - woordenschat- Dictee spelling thema 3
Vrijdag 23-01
Huiswerkmap - Natuur toets thema 3
Groep 8 Maandag 19-01
Spellingblad 16
Dinsdag 20-01
Toets Aardrijkskunde blok 3
Donderdag 22-01
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 23-01
Redactiesommen blad 10
Nt2 Maandag 19-01
10 minuten lezen + picto
Dinsdag 20-01
10 minuten lezen + picto
Woensdag 21-01
10 minuten lezen + picto
Donderdag 22-01
10 minuten lezen + picto
Vrijdag 23-01
10 minuten lezen + picto


Toneellessen voor Ouders
Juffrouw Lotte geeft iedere donderdag hele
leuke toneellessen aan de kinderen in de groepen
5 t/m 8. Omdat ze wat extra tijd heeft zou ze het
leuk vinden om ook een aantal toneellessen te geven
aan ouders. En dat vinden wij fantastisch!
De toneellessen voor ouders zullen zijn
op de volgende dagen:
•Vrijdagochtend 13 februari van 8.45 tot 9.45 uur
•Vrijdagochtend 20 februari van 8.45 tot 9.45 uur
•Vrijdagochtend 6 maart van 8.45 tot 9.45 uur
•Vrijdagochtend 13 maart van 8.45 tot 9.45 uur –
(presentatie voor de kinderen)
Tijdens de toneellessen leert u de basis van
het toneelspelen, samenwerken en wordt er heel
veel plezier gemaakt door het spelen van allerlei
theaterspelletjes! Lotte de Leeuw leert u wat
de kinderen tijdens haar lessen ook leren.
Omdat er maar een beperkt aantal plekken zijn
voor de toneellessen, kunt u zich vóór dinsdag
6 februari opgeven om mee te doen. Dit kunt u doen
door een mailtje te sturen naar Caroline van Lith
(coördinator van de ouderkamer) of haar persoonlijk
aan te spreken (zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag).
Haar e-mail adres is caroline.lith@opock.nl


Schaatsen op de Octopus
Het schaatsen vorige week vrijdag was een groot
succes. De kinderen hebben een fantastische
ochtend gehad. Foto’s van de “Ik hou van Holland”
ochtend in de onderbouw komen volgende
week in de Octopost te staan.


Beste ouders / verzorgers,
Op school hebben wij een medezeggenschapsraad,
ofwel een MR. Deze MR wordt vertegenwoordigd door
3 ouders en 3 leerkrachten en komt elke maand,
op maandagavond samen. Omdat er nu 2 ouders
de MR vertegenwoordigen, is er plek voor nog 1 ouder.
Tijdens de vergaderingen worden diverse zaken besproken
die te maken hebben met het beleid van de school,
zoals bijvoorbeeld:
•Veranderingen van het schoolplan,
zorgplan en leerplan;
•Veranderingen in het onderwijs;
•Beleid ten aanzien van veiligheid-,
gezondheid- en welzijn;
•De financiën van de school;
•Het schoolregelement;
•Aanstellen en ontslag van het personeel.
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de MR,
vul onderstaande strook in en lever deze in
bij juffrouw Jacqueline. Wij nemen dan contact met u op.
Met vriendelijke groetjes,
De Medezeggenschapsraad

_____________________________________________________________________

INLEVERSTROOKJE MedezeggenschapsRaad –
inleveren bij de administratie (juf Jacqueline)

Ik_______________________________ (naam)
heb belangstelling voor de medezeggenschapsraad.
Naam van mijn kind(eren)
___________________________________________
Mijn telefoonnummer is
_____________________________________________
octopost 16
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 14 januari
Logopedie
Heeft uw kind moeite met goed praten, woorden onthouden,
lezen of schrijven? Misschien is logopedie nodig. Tijdens
deze bijeenkomst wordt er verteld wat de logopedist voor u
en uw kind kan betekenen. Ook zal Helene Riekwel, logopediste, informatie geven over de tweetalige taalontwikkeling.
Koffie en/of thee staan voor u klaar vanaf 8.30 uur.
Wij zien u graag in de Ouderkamer.
Inloop 8.30 uur – Start thema 8.50 uur – Einde 11.00 uur


Maandag 19 januari: bezoek IJsselcollege groep 8
Op maandag 19 januari zullen wij met groep 8 het
IJsselcollege bezoeken. Wij zullen zowel de locatie aan
de Alkenlaan als aan de Kanaalweg aandoen om gastlessen
te volgen. De kinderen worden opgehaald door een bus
om 11.15 uur op school. De lessen zullen plaatsvinden
van 11.30 uur tot 14.00 uur! Hierna zullen de kinderen
weer door de bus teruggebracht worden op school.
Juf Daniëlla


Programma van de Ouderkamer tot de voorjaarsvakantie
Iedere woensdagochtend is er voor alle ouders een
informatieochtend of koffieochtend in de Ouderkamer.
We hopen dat er iedere woensdag veel enthousiaste ouders
zijn. De koffie staat vanaf 8.30 uur klaar.

21 januari
Koffie ochtend & Invullen van de ouder tevredenheids-enquête
28 januari
Themakoffertje: Gezond gedrag
Ivy Lourens Buurtmoeder
4 februari
Thema: vragen stellen aan de directeur
Sandra van der Rest Directeur
11 februari
Thema: omgaan met boos gedrag van kinderen
Karin Westplate
18 februari
Thema: Schoolmaatschappelijk werk
Petra van de Sande
Schoolmaatschappelijk werkster


Voorleestip!
Samen met uw kind gezellig naar een boek luisteren
dat wordt voorgelezen door bekende Nederlanders?
Dat kan! Ga naar de website.
www.gottmer.nl/kinderboeken/gottmer-leest-voor
Daar ziet en hoort u o.a. Dieuwertje Blok
(van het Sinterklaasjournaal),
Jet Boeke (schrijfster van Dikkie Dik)
en Jean Paul Schutten (winnaar van de Gouden Griffel 2014).
Ze lezen voor uit prentenboeken die uw kleuter
vast wel kent: Rupsje Nooitgenoeg, Kleine Muis,
Aadje Piraatje en nog vele andere!
Veel luisterplezier!


Huiswerkschema
Groep 5 Maandag 12-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min
Dinsdag 13-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min
Woensdag 14-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min
Donderdag 15-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min
Vrijdag 16-01
Muiswerk - Ambrasoft - Gynzy kids 15 min
Toets Natuniek thema 2
Groep 6 Dinsdag 13-01
Toets aardrijkskunde hoofdstuk 3
Woensdag 14-01
Huiswerkmapje
Donderdag 15-01
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 16-01
Huiswerkmapje
Groep 7 Dinsdag 13-01
Toets verkeer krant 3
Donderdag 15-01
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 16-01
Huiswerkmap
Groep 8 Maandag 12-01
Spelling blad 15 - Toets verkeer krant 4
Donderdag 15-01
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 16-01
redactie sommen blad 19
Nt2 Maandag 12-01
10 minuten lezen + Picto
Dinsdag 13-01
10 minuten lezen + Picto
Woensdag 14-01
10 minuten lezen + Picto
Donderdag 15-01
10 minuten lezen + Picto
Vrijdag 16-01
10 minuten lezen + Picto

octopost 15
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 7 januari
Koffie ochtend
Er is deze ochtend een ouderwets gezellige Koffie ochtend.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om deze ochtend
een kopje koffie of thee te komen drinken (met wat lekkers),
andere ouders te ontmoeten en gezellig een praatje te
maken in de Ouderkamer. Als u zelf wat lekkers mee wilt
nemen, dan wordt dat zeer gewaardeerd.
Inloop 8.30 uur – Einde 11.00 uur.


Jarigen in de maand Januari
Van harte gefeliciteerd.
01-01 Abdulahi Abdi Duale
01-01 Lakhi Abdi Duale
05-01 Jayvelino Rijsenburg
07-01 Raman Seleman
11-01 Giovannio Petronella
11-01 Yassine Tamouh
13-01 Dogan Camuzcu
14-01 Renishe Jozefzoon
15-01 Ignacio Mora Quiros
16-01 Dominic Slikkerveer
16-01 Shari Nisia
18-01 Marcin Kryczkowski
21-01 Aya Seleman
22-01 Liyana Hassan
25-01 Andrej Vukoje
25-01 Kisha Salomé
25-01 Yasin Tekiner
28-01 Nickelson Josepha


Verandering groepsbezetting
Na de kerstvakantie keert Xandra Oosterveer terug van
haar verlof. Zij gaat haar werk als IB-er weer oppakken.
Dat betekent dat Cecile Matulessy samen met
Marjolijn Verseveld gaat lesgeven in groep 1-2 C.
Cecile zal op maandag en woensdag voor de groep staan
en Marjolijn op donderdag en vrijdag. Op dinsdag zal de
ene week Cecile en de andere week Marjolijn lesgeven.
Rianne Verkaik zal in groep 3 blijven ondersteunen op
donderdag en vrijdag. Wij bedanken haar voor haar inzet
in groep 1-2 C.
Door de afwezigheid van Ilse v.d. Zaag zal Kirsten Klomp
blijven lesgeven in groep 6. Na de vakantie zal Kirsten
op maandag, dinsdag en vrijdag voor de groep staan;
Leo Vervorst neemt de andere 2 dagen voor zijn rekening.


Bijdrage winterfeest
Van het WOP (Wijk Overleg Platform) ontvingen we
€ 750 voor het winterfeest voor ouders en buurtbewoners.
Het geld is besteed aan het eten, de drankjes,
de versiering enz. Hierdoor kunnen we ook de buurtbewoners
bij ons feest betrekken en laten zien dat de Octopus een
hele leuke school is!
Hierbij bedanken we het WOP voor de bijdrage
aan dit mooie feest.


Schaatsen voor groep 4 t/m 8 en de NT2-groep
op 9 januari. Op vrijdag 9 januari gaan we schaatsen
op de schaatsbaan in Rotterdam! We gaan om precies
08.30 uur weg met twee grote bussen. Zorg er dus voor
dat uw kind ruim op tijd op school is die dag. Bij
de schaatsbaan kan uw kind schaatsen lenen. Hiervoor
betaalt de school 5 euro per kind. Heeft uw kind
zelf schaatsen, is het dus erg fijn om die mee
naar school te nemen. Om veiligheidsredenen zijn
handschoenen of wanten verplicht op de schaatsbaan.
Heeft uw kind die niet bij zich, dan mag het
NIET schaatsen! We zijn om ongeveer 12 uur
weer terug op school.


Bag 2 School
In de afgelopen maand hebben wij op school de
Bag 2 School kleding -inzamelingsactie gehouden.
Op vrijdag 28 november zijn alle zakken bij school
opgehaald. Het totale gewicht van alle zakken was
435 kilo, omgerekend een bedrag van € 130.50 !!
Dit is een geweldig mooi eindtotaal.
Begin volgend jaar zal in overleg met de leerkrachten
worden bepaald wat er voor het bedrag wordt aangeschaft.
Natuurlijk houden wij jullie via de Octopost op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Eenieder die kleding heeft meegenomen naar school
SUPER BEDANKT !!
De ouderraad


Gymschoenen kleuters
Door het slechte weer van afgelopen tijd is het
moeilijk om op vaste tijden te gymmen met de kleuters.
Als er door de regen niet buiten gespeeld kan worden,
gaan wij vaak spelletjes doen in het speellokaal.
Omdat er door een aantal ouders is aangegeven dat
zij graag willen dat hun kind altijd gymschoenen
draagt in het speellokaal, is er de mogelijkheid om
de gymschoenen op school te laten. U kunt ze afgeven bij
de juf, in een tasje voorzien van een naam.
Kerstknutselen op woensdag 10 december


Huiswerkschema
Groep 4 In de vakantie Muiswerk : 1 oefening per dag
Ambrasoft: geldrekenen
Tafels van 2 en 5 oefenen
Woordrijtjes voor de lezers uit
de leeshulpgroep. Samen 15 min per dag
Groep 5 ma 5 januari tm vr 9 januari
Muiswerk-Ambrasoft-Gynzy kids 15 min
Groep 6 Donderdag 8 januari
Nieuwsbegrip-Woordenschat
Groep 7 Donderdag 8 januari
Nieuwsbegrip-Woordenschat
Groep 8 Donderdag 8 januari
Nieuwsbegrip-Woordenschat
Nt2 groep ma 5 januari tm 9 januari
10 minuten lezen + Picto


Kerstknutselen met ouders op woensdag 17 december
Was super gezellig.


Muismeter
Steeds meer wordt er voor het huiswerk gebruik gemaakt
van Muiswerk online. We hebben onlangs onze licentie
weer verlengd. In groep 4 werken alle kinderen in
Muiswerk aan rekenen, lezen en spelling. Er zijn kinderen
in groep 4 die dit schooljaar al bijna 10 uur thuis aan
rekenen hebben gewerkt. Wanneer u een smartphone heeft
kunt u thuis ook volgen wat uw kind doet via de App
van Muiswerk. Tot het eind van dit jaar kunt u de App
nog gratis downloaden!
Meester Peter


Kerstvakantie
Wij wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie.
Geniet van de mooie (feest)dagen samen.
We zien de kinderen graag weer terug op school op
maandag 5 januari 2015.
Het team van de Octopus


______________________________________________________________________

Beste jongens en meisjes,
Jullie kennen ons natuurlijk al van de lessen
over natuur en techniek. Wij helpen de meesters en
juffen van groep 5 t/m 8 bij deze lessen.
Na de kerstvakantie starten wij op donderdagmiddag
met leuke extra natuur- en techniekactiviteiten van
13.45 uur tot 15.00 uur in het technieklokaal.
Wij gaan starten met het maken van vogelnestkastjes
en vertellen je hoe vogels leven. Daarna gaan we een
insectenhotel maken en kom je van alles te weten
over insecten. Leuke ideeën van jullie zijn natuurlijk
ook altijd welkom. Zit je in groep 5, 6, 7 of 8?
Dan kun je je opgeven door het strookje onderaan deze
brief in te vullen en in de ideeënbus bij de receptie
(juf Jacqueline) te doen.
Wij wensen jullie prettige feestdagen en een goed nieuwjaar!
Meester Hans en meester Kors


----------------------------------------------------------------------

INLEVERSTROOKJE
NATUUR- en TECHNIEK activiteiten


_______________________ (naam leerling)
uit groep _______________
mag deelnemen aan de extra natuur-
en techniekactiviteiten op donderdagmiddag.Handtekening ouder/verzorger


_________________________