Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Octopost

octopost 26
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag
1 april Koffie ochtend.
Er is deze ochtend een gezellige Koffie ochtend.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om deze
ochtend een kopje koffie of thee te komen drinken
vanaf 8.30 uur, andere ouders te ontmoeten en
gezellig een praatje te maken.
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur -
Einde 11.00 uur


Huiswerkschema
Groep 4 Maandag 30-03
Gynzy Kids - Minsommen 15 min.
Dinsdag 31-03
Gynzy Kids - Tafeltrainer 15 min.
Woensdag 01-04
Muiswerk - Woorden 1 15 min.
Donderdag 02-04
Muiswerk - Rekenen 4 15 min.
Vrijdag 03-04
Muiswerk - Spelling 1 15 min
Groep 5 Maandag 30-03
Muiswerk - Ambrasoft - De Tafels 15 min
Dinsdag 31-03
Muiswerk - Ambrasoft - De Tafels 15 min
Woensdag 01-04
Muiswerk - Nieuwsbegrip
Donderdag 02-04
Muiswerk - Ambrasoft - De Tafels 15 min
Vrijdag 03-04
Muiswerk - Ambrasoft - De Tafels 15 min
Groep 6 Maandag 30-03
Huiswerkmapje
Woensdag 01-04
Huiswerkmapje
Donderdag 02-04
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Groep 7 Dinsdag 31-03
Verkeerstoets Krant 6
Woensdag 01-04
Oefenen examen Verkeer 16 april
Donderdag 02-04
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 03-04
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 02-04
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Nt2 Maandag 30-03
10 minuten lezen + Picto
Dinsdag 31-03
10 minuten lezen + Picto
Woensdag 01-04
10 minuten lezen + Picto
Donderdag 02-04
10 minuten lezen + Picto
Vrijdag 03-04
10 minuten lezen + Picto


BELANGRIJK – WIJZIGING DATUM SCHOOLREIS
Vanwege een tekort aan bussen is het niet mogelijk
om op woensdag 13 mei 2015 op schoolreis te gaan.
Een week later, vrijdag 22 mei 2015, is dit wel
mogelijk. Vrijdag 22 mei 2015 is dan ook de nieuwe
datum voor de schoolreis. Binnenkort volgt er
in de Octopost meer informatie over de schoolreis.
Schoolreis Commissie


Hulp bij Huiswerk
Er wordt al een tijd Huiswerkbegeleiding gegeven
bij Buurtcentrum de Fluiter. Iedere dinsdagmiddag
van 16.00 uur tot 17.30 uur zitten vrijwilligers
klaar om kinderen tussen de 8 en 12 jaar een
steuntje in de rug te geven bij het maken van
hun huiswerk. Er was een wachtlijst, maar die is
inmiddels weg omdat er uitbreiding van het
vrijwilligersteam is gekomen. Ouders kunnen
kinderen weer aanmelden voor extra uitleg
over taal, rekenen, en alle andere schoolvakken.
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar
aanmelding is niet vrijblijvend! Dus, ouders, als
uw kind wel een duwtje kan gebruiken dan is het
van harte welkom. Gewoon op de dinsdagmiddag
rond 15.45 uur binnenlopen bij de Fluiter aan
de Wiekslag 3 en vraag naar de Huiswerkbegeleiding.


Verenigingsweek Honk- en Softbal
In week 15 en 16 worden tijdens de wijksport
weer clinics honk- en Softbal verzorgt door
Sportief Capelle in samenwerking met Eurostars!
Wil jij graag kennis maken met deze sport en
ben je tussen de 8 en 12 jaar kom dan gezellig
meedoen. Het kan op de volgende data:
Dinsdag 7 april Middelwatering:
Trapveld Wiekslag 15.30 - 16.30 uur
Donderdag 9 april Oostgaarde:
Cruyff Court 15:30 - 16.30 uur
Vrijdag 10 april Schollevaar oost:
Trapveld Louvre 15.30 - 16.30 uur
Maandag 13 april Schenkel:
Trapveld Bongerd 15.30 - 16.30 uur
Bij regen gaan de clinics door in de nabij gelegen gymzalen

octopost 25
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 25 maart
Thema: Kinderen en vrije tijd
Petra van de Sande, Schoolmaatschappelijk werkster,
komt deze ochtend in de ouderkamer praten over
dit thema. De volgende vragen zullen aan bod
komen. Welke games mogen de kinderen doen? Tot
hoe laat mogen ze buiten spelen? Mogen ze alleen
buiten spelen of altijd met toezicht? Wat is de
verhouding tussen gamen en actief bezig zijn?
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur -
Start thema 8.50 uur -
Einde 10.30 uur


Huiswerkschema
Groep 4 Maandag 23-03
Gynzy kids - Minsommmen 15 min
Dinsdag 24-03
Gynzy kids - Tafeltrainen 15 min
Woensdag 25-5
Muiswerk - woorden 1 15 min
Donderdag 26-03
Muiswerk - Rekenen 4 15 min
Vrijdag 27-03
Muiswerk - Spelling 1 15 min
Groep 5 Maandag 23-03
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Dinsdag 24-03
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Woensdag 25-03
Muiswerk - Nieuwsbegrip
Donderdag 26-03
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Vrijdag 27-03
Muiswerk - Ambrasoft - De tafels 15 min
Groep 6 Woensdag 25-03
Huiswerkmapje
Donderdag 26-03
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 27-03
Huiswerkmapje
Groep 7 Donderdag 26-03
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Vrijdag 27-03
Huiswerkmapje
Groep 8 Donderdag 26-03
Nieuwsbegrip - Woordenschat
Nt2 Maandag 23-03
10 minuten lezen + Picto
Dinsdag 24-03
10 minuten lezen + Picto
Woensdag 25-03
10 minuten lezen + Picto
Donderdag 26-03
10 minuten lezen + Picto
Vrijdag 27-03
10 minuten lezen + Picto


Studiemiddag
Op woensdag 25 maart zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
De leerkrachten hebben die middag studiemiddag.


Lees ook kinderen voor van 10 jaar of ouder
Veel ouders stoppen met voorlezen als hun kind
zelf leert lezen. Jammer, want juist dan is
voorlezen leuk én belangrijk.
Eerste leesboekjes zijn door hun eenvoudige taal
niet altijd even boeiend. Kinderen die net leren
lezen zijn zo bezig hun best te doen dat het
verhaal soms naar de achtergrond verdwijnt.
En dan is het fijn als papa of mama een verhaal
voorleest om bij weg te dromen.
Ook voor kinderen die al verder zijn en in
hogere groepen zitten. Wel de leeftijd maar niet
het geduld om een dikke Harry Potter, Dummie de Mummie
of Grijze Jager te lezen?
Dan is het heerlijk als ie voorgelezen wordt.
Leuke boekentips zijn te vinden op de site
van www.kinderjury.nl die begin deze maand
van start is gegaan. Of luister anders eens
samen naar een luisterboek uit onze collectie
(te vinden op het Makkelijk Lezen Plein).


Albert Heijn Actie - Moestuintjes
Afgelopen weken zijn er voor onze school een
heleboel moestuin-potjes van de Albert Heijn verzameld.
Op woensdag 18 maart mochten 6 kinderen van de
NT2 klas deze potjes ophalen bij de AH. Ze kregen wat
lekkers te eten en te drinken, mochten opdrachten
doen in de winkel en kregen een rondleiding door
de supermarkt. Tot slot kreeg Suelynn
(als Captain van het team van de Octopus) door
wethouder Ans Hartnagel een cadeau overhandigd.
De komende tijd kunnen we in ieder groep genieten
van de moestuintjes.octopost 24
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 18 maart
Koffie ochtend
Er is deze ochtend een gezellige Koffie ochtend.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om deze
ochtend een kopje koffie of thee te komen drinken
vanaf 8.30 uur, andere ouders te ontmoeten en
gezellig een praatje te maken.
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur - Einde 11.00 uur.


Huiswerkschema


Ondersteuning in de Kleutergroepen
Nigar Kerimov ondersteunt vanaf de voorjaarsvakantie
Caroline van Lith in de Ouderkamer. Daarnaast zal
zij ook aan de slag gaan als ondersteuning in de
kleutergroepen. Op dinsdag en donderdag helpt zij
in groep 1-2A en op maandag en vrijdag helpt zij
in groep 1-2C. We zijn heel blij met deze extra
hulp in de kleutergroepen.


Ouders gevraagd voor de Sportdag
Op vrijdag 26 april 2015 houden we onze
jaarlijkse sportdag/koningsspelen. Hiervoor zijn
we op zoek naar ouders die ons tijdens deze dag
kunnen helpen. We zijn op zoek naar ouders die
een spel of een groepje kinderen kunnen begeleiden.
U kunt zich opgeven bij Nigar Kerimov of bij
de leerkracht van uw kind. We hopen natuurlijk op
veel enthousiaste ouders. Alvast bedankt.
Werkgroep Sportdag


Cursus “Faalangst” in de Ouderkamer
Wegens groot succes van de themaochtend
“Omgaan met Boos gedrag” in de Ouderkamer geeft
Karin Westplate dit keer een cursus die bestaat
uit twee ochtenden. Dit keer met het onderwerp
Kinderen en Faalangst. “Veel kinderen zijn bang
om fouten te maken. Daardoor voelen ze zich niet
prettig op school en thuis en zitten niet lekker
in hun vel. De druk is voor deze kinderen te hoog.
Dit kan zich uiten in allerlei klachten, zoals
hoofdpijn en buikpijn. Maar ook slechte resultaten
op school kunnen het gevolg zijn. "
In deze cursus krijgt u antwoord op de
volgende vragen: Wat is faalangst? Hoe herken je
faalangst? Wat gebeurt er als een kind faalangst
heeft? Wat zijn de gevolgen? Wat kan je hier als
ouder aan doen? Er is veel ruimte om met elkaar
te praten, ervaringen uit te wisselen en vragen
te stellen. En u krijgt alle informatie
(in een reader) mee naar huis, zodat u thuis
alles rustig kunt doorlezen.
Op woensdag 8 én 22 april zal de cursus plaatsvinden
in de Ouderkamer. Van 8.50 uur tot ongeveer 10.30 uur.
De koffie/thee staat voor u klaar vanaf 8.30 uur.
De cursus kost slechts €2,50. U kunt dit geld ineens
of in 2x betalen op 8 of 22 april.
U kunt alleen meedoen als u zich (vóór woensdag 1 april)
opgeeft. U kunt een mail sturen naar caroline.lith@opock.nl.
U kunt ook aan Caroline van Lith of Nigar Kerimov
doorgeven dat u mee wilt doen aan de cursus.


Programma Ouderkamer
Iedere woensdagochtend is de Ouderkamer van onze
school geopend voor alle ouders van obs de Octopus
en Psz het Zeepaardje. De koffie/thee staat voor
u klaar vanaf 8.30 uur. De thema’s en cursussen
beginnen om 8.50 uur en duren ongeveer tot 10.30 uur.
Hieronder vindt u het programma van de
voorjaarsvakantie tot meivakantie

25 maart
Thema - Kind en Vrije Tijd
Petra van de Sande
Schoolmaatschappelijk werkster

1 april Koffie ochtend

8 april
1e cursusochtend: Faalangst
Karin Westplate

15 april
Themakoffertje: Gezond Gedrag
Ivy Lourens
Buurtmoeder

22 april
2e cursusochtend: Faalangst
Karin Westplate

octopost 23
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag 11 maart
Themakoffertje: Opvoeden vroeger en nu
Ivy Lourens, buurtmoeder, gaat deze ochtend met u
aan de slag over het thema opvoeden. Hoe ging dat
vroeger en hoe gaat dat nu? Wat zijn de verschillen?
Wat de overeenkomsten? Samen praten we over dit
interessante onderwerp, delen ervaringen en goede
tips met elkaar uit.
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur -
Begin bijeenkomst 8.50 uur -
Einde 10.30 uur


Huiswerkschema
Groep 5 Maandag 09-03
Muiswerk- Ambrasoft- De tafels 15 min
Dinsdag 10-03
Muiswerk- Ambrasoft- De tafels 15 min
Woensdag 11-03
Muiswerk- Nieuwsbegrip
Donderdag 12-03
Muiswerk- Ambrasoft- De tafels 15 min
Vrijdag 13-03
Muiswerk- Ambrasoft- De tafels 15 min
Groep 6 Woensdag 11-03
Huiswerkmapje
Donderdag 12-03
Nieuwsbegrip-Woordenschat
Vrijdag 13-03
Huiswerkmapje
Groep 7 Donderdag 12-03
Nieuwsbegrip- Woordenschat
Vrijdag 13-03
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 12-03
Nieuwsbegrip- Woordenschat
Nt2 Maandag 09-03
10 min lezen + Picto
Dinsdag 10-03
10 min lezen + Picto
Woensdag 11-03
10 min lezen + Picto
Donderdag 12-03
10 min lezen + Picto
Vrijdag 13-03
10 min lezen + Picto


Gratis workshop Capoeira
In het kader van het 5 jarig bestaan van
Sportief Capelle openen we de themaweken
met een spectaculaire workshop: Capoeira
Dinsdag 17 en donderdag 19 maart kunnen
kinderen kennismaken met Capoeira. Een
getrainde Capoeira meester leert de
kinderen de fijne kneepjes van de sport.
Capoeira is een Braziliaanse 'vecht'-dans,
een combinatie van vele acrobatische
bewegingen en draaitrappen. Het is een
uitwisseling van aanvals- en
verdedigingstechnieken op muziek, waarbij
de verdedigende partij laag gebukte,
ontwijkende bewegingen maakt. Een kenmerkende
beweging is de ginga, een swingende basisstap
van waaruit alle mogelijke bewegingen voortvloeien.
Deelname is GRATIS en voor iedereen van
8 t/m 12 jaar. Inschrijven is niet nodig.
Dinsdag 17 maart is de locatie in Middelwatering
gymzaal de Wiekslag om 16.00uur.
Donderdag 19 maart is de locatie in Oostgaarde
gymzaal de Beemsterhoek om 15.00 uur.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Sportief Capelle op 010-258 87 87


Ouderkamer
De ouderkamer van onze school is iedere
woensdagochtend geopend vanaf 8.30 uur
tot 11.00 uur. Alle ouders van de
“obs Octopus” en “Peuterspeelzaal het Zeepaardje”
zijn van harte welkom om deel te nemen aan de
verschillende themaochtenden en de koffieochtenden.
De koffie en thee staan iedere woensdagochtend
voor u klaar.
De thema’s zullen wat meer worden afgewisseld
met koffieochtenden. Op deze manier is er
regelmatig gelegenheid voor ouders om elkaar,
onder het genot van een kopje koffie of thee,
te ontmoeten.
Uiteraard worden er ook themaochtenden
georganiseerd met interessante onderwerpen
voor ouders. In de Octopost staat iedere
week vermeld wat er de komende week op
het programma staat. Een thema start om
8.50 uur en duurt tot 10.30 uur.

Nigar Kerimov, klassenouder en moeder van
Dion uit groep 1-2 C, is er de komende maanden
als ondersteuning in de Ouderkamer. Zij zal op de
woensdagochtend de rol van gastvrouw op zich nemen
en maakt ouders enthousiast voor thema’s en cursussen.
Voor vragen over de Ouderkamer kunt u nu ook bij
Nigar terecht. Zij is iedere dag op school te vinden.
Ik ben ontzettend blij met haar hulp.
Caroline van Lith
Coördinator Ouderkamer
octopost 22
Activiteiten van de Ouderkamer op woensdag
4 maart Koffie ochtend
Er is deze ochtend een gezellige Koffie ochtend.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om deze
ochtend een kopje koffie of thee te komen drinken
vanaf 8.30 uur, andere ouders te ontmoeten en gezellig
een praatje te maken.
We hopen u te zien in de Ouderkamer.
De koffie/thee staat vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Inloop 8.30 uur - Einde 11.00 uur


Jarige kinderen in de maand maart
GEFELICITEERD! Maak er een mooie dag van.
02-03 Diana Gomes Silva
04-03 Jenayro Blackson
04-03 Stephan Fidanque
05-03 Alicia Amor Soares
06-03 Daylaina Seip
12-03 Djamairo Gomes
16-03 Cristian Cucucis
16-03 Marwa Isaaq
17-03 Gionney Herman
17-03 Johan Shensal
19-03 Farhaan Isaaq
20-03 Zoë Potmis


Een fijne voorjaarsvakantie
Volgende week zijn alle kinderen en leerkrachten
de hele week vrij. Het is voorjaarsvakantie.
Maak er een hele mooie week van.
We zien u graag terug op maandag 2 maart.


Herinnering: Betalen van het Schoolfonds
U kunt het schoolfonds nog betalen tot vrijdag 6 maart.
Dit bedraagt €50. Bij meerdere kinderen op school
ontvangt u een korting van €2,50. Let op!
Die korting is vanaf het tweede kind.
U kunt het schoolfonds betalen op het volgende
rekeningnummer NL40 INGB 0001936196 t.n.v.
Oudervereniging obs de Octopus. Let op!
Doe dit onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Als u het bedrag niet kunt overmaken, kan u ook contant,
met gepast geld, betalen bij juf Jacqueline op
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.30 uur.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad


Huiswerkschema in de vakantie
Groep 4: elke dag in de vakantie 15 minuten huiswerk maken.
Eerst rekenen met Gynzykids dan Muiswerk.
Groep 5 Maandag 02-03
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min
Dinsdag 03-03
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min
Woensdag 04-03
Muiswerk-Nieuwsbegrip
Donderdag 05-03
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min
Vrijdag 06-03
Muiswerk-Ambrasoft-De tafels 15 min
Groep 6 Maandag 02-03
Verkeer toets 6-Huiswerkboek af
Woensdag 04-03
Huiswerk-mapje
Donderdag 05-03
Nieuwsbegrip- Woorden schat
Vrijdag 06-03
Huiswerk mapje
Groep 7 Donderdag 05-030
Nieuwsbegrip- Woorden schat
Vrijdag06-03
Huiswerkmap
Groep 8 Donderdag 05-03
Nieuwsbegrip- Woorden schat
Nt2 Maandag 02-03
10 minuten lezen + Picto
Dinsdag 03-03
10 minuten lezen + Picto
Woensdag 04-03
10 minuten lezen + Picto
Donderdag 05-03
10 minuten lezen + Picto
Vrijdag 06-03
10 minuten lezen + Picto


Eten en drinken op school
Kinderen hebben te veel eten bij zich. Heel veel
wordt hiervan in de vuilnisbak gegooid. Daarom willen
we u herinneren aan het volgende:
Onze school heeft geen lunchpauze tijdens de lesdag,
maar de kinderen mogen tijdens de les 2x gedurende
een kwartier wat eten of drinken. Te denken valt aan:
•rond 10.00 u: een stukje fruit
(thuis al schoongemaakt of geschild)
of een koek en een beker of pakje drinken.
•Rond 11.45 u: een boterham en een beker of pakje drinken.
Om 13.30 u hebben de kinderen (én de leerkrachten)
pas tijd voor een echte lunchpauze!
Meester Peter (groep 4)


Elayah heeft de voorleeswedstrijd gewonnen
Hoera!!!! Elayah Cairo uit groep 8 heeft
maandag 16 februari de lokale voorronde van de
voorleeswedstrijd gewonnen! Volgens de jury las
zij op een rustige manier voor, met theatrale
momenten. Dat betekent dat zij er ook af en toe
wat gebaartjes bij deed. Het publiek zat muisstil
en geboeid naar haar te luisteren, dus het was
helemaal niet zo vreemd dat zij met de eerste
prijs naar huis ging. Op zaterdag 21 maart mag
Elayah in Gouda meedoen aan de kwartfinale en we
wensen haar daar ook weer veel succes mee.
Hartelijk gefeliciteerd, Elayah! Supergoed gedaan!
Juf Daniëlla en juf Marjola


Buitenschoolse Opvang (bso) Confetti
en de voorjaarsvakantie
Bij bso Confetti gaan we allemaal leuke
dingen doen in de voorjaarsvakantie. Zo gaan we
met elkaar op stap naar Bungelland, het Schollebos,
het Sport en Fun dorp in sporthal de Lijster en
naar de speeltuin. Ook doen we deze vakantie
allerlei activiteiten die met het thema ‘techniek’
te maken hebben. Verder maken en eten we lekkere
dingen zoals pannenkoeken, knakworstjes, koekjes, enz.
Vind je het leuk om een keer te komen kijken,
je bent van harte welkom.
Voor meer informatie of vragen over bso Confetti
kunt u altijd terecht bij een van de
pedagogisch medewerkers. Wij zijn elke dag om 13.30 uur
bij de Octopus om de kinderen op te halen. U kunt
ook langskomen op onze vestiging aan de Dakotaweg 69
of bellen naar 010-4412094 of 06-15467707. Als u uw
kind wilt inschrijven, kunt u een inschrijfformulier
halen bij ons of bij juf Jacqueline.
Ook kunt u zich inschrijven voor de bso via www.ijsselkids.nl.


BSN Toneelcursus
Zit je in groep 5 t/m 8 en duik je thuis het liefs
de kast van je moeder in voor een verkleedpartij?
Vind je het te gek om op te treden voor een publiek
Of heb je nog nooit zoiets gedaan, maar wil je het
gewoon graag een keer proberen?
Geef je dan als de bliksem op voor de laatste
BSN- toneelcursus van dit seizoen!
In zes lessen leer je de basisprincipes van het
toneelspelen. Je verandert in een superheld,
of in een filmster, leert hoe je heel theatraal kunt
sterven, hoe je het stoom uit je oren kunt laten
komen van woede en hoe je zelf een toneelstuk maakt.
Lesdata:13,20 en 27 maart,10,17 en 24 april 2015
Kosten: € 10,- voor 6 lessen
Tijd:Op vrijdag van 16.00–17.30uur
voor kinderen van groep 5 t/m 8
Locatie: Fluiterlaan 400
(boven het Isala Theater – ingang achterzijde)
Capelle aan den IJssel
Je kunt helaas maar 1 keer meedoen met de
BSN-toneelcursus. Heb je al eens meegedaan en
wil je toch graag blijven toneelspelen,
schrijf je dan in voor een van onze cursussen
bij het Jeugdtheaterhuis, op www.jeugdtheaterhuis.nl

Heb je zin om mee te doen?
Meld je nu snel (want vol = vol) via cultuurcoachcapelle@jeugdtheaterhuis.nl
Vermeld hierbij je naam, leeftijd, groep en school
waar je in zit, emailadres, huisadres, postcode
en telefoonnummer. Vergeet niet om de eerste
les € 10 mee te nemen!
Tot ziens bij de cursus!
Hartelijke groet!
Renske van den Broek
docent en cultuurcoach, Capelle a/d Ijssel